Marcaine


AstraZeneca | Marcaine (Medication)


Desc:

Marcaine/bupivacaine ay isang lokal na pampamanhid na ginagamit para mawalan ng pakiramdam tuwing may operasyon/ pagpapaayos ng ngipin,o sa pag lelabor o panganganak. Ang pampamanhid ay inilalagay sa parte ng katawan na ooperahan o di kaya ay pang kontrol ng sakit.

...

Side Effect:

Ipagbigay alam sa iyong taga pangalaga kung mayroon kang kahit ano sa mga seryosong epekto nito: mahina o mababaw ang paghinga; mabilis na tibok ng puso, hingal, mayroong sinat, mababang tibok ng puso, mahinang pulso; palaging pagod o tuliro, pag tunog sa tenga, mapaklang panlasa, nahihirapan magsalita, pamamanhid ng bibig, nanginginig, parang nakalutang na pakiramdam, pagkawala ng malay, o hirap sa pag ihi. Hindi gaanong seryosong epekto ay;pagduduwal, masakit na ulo, masakit na likod, hilo o problema sa pakikipag talik. Kumonsulta agad sa doctor kung nakakaranas ng sintomas ng seryosong alerdyi na katulad ng : pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha, dila, lalamunan) sobrang pagkahilo at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Marcaine/bupivicaine, Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang alergy o kung nagkaroon ka ng ano man sa mga sumusunod na kondisyon; sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa puso, mataas na dugo. Maari kang mahilo o antukin sa gamot na ito. ; magingat sa mga gawain na nangangailangan ng pagiging alerto tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makina. Bawasan ang pag inom ng alak. ingatan ang parte na may iniksyon hangang magkaroon ito ng pakiramdam. kung ang iniksyon ay nasa iyong bibig , iwasan ang pag nguya ng gum para hindi makagat ang dila o ang loob ng pisngi. Pinapayuhang mag ingat sa pag gamit ng gamot na ito sa mga matatanda dahil mas sensitibo sila sa mga epekto nito, lalo na sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Pinapayuhan ding mag ingat sa pag bibigay nito sa mga bata dahil mas sensitibo sila sa epekto nito lalo na sa panginginig. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso ng walang payo ng doctor.

...