Marshmallow


Shionogi | Marshmallow (Medication)


Desc:

Ang gamut ng Marshmallow ay ginagamit para sa ubo. Ang ilang mga produktong erbal / pampalakas na suplemento ay matatagpuan na naglalaman ng posibleng mapanganib na mga dumi / karagdagan. Iniinom lamang itong gamot na ito ayon sa itinuro. Paghiwalayin ang mga dosis ng produktong ito mula sa iba pang mga gamot nang hindi bababa sa 1- 2 na oras, dahil ang marshmallow ay maaaring makagambala sa pagsipsip ng gamot. ...

Side Effect:

Walang malubhang epekto ang nailathala. Sabihin agad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng anumang hindi pangkaraniwang mga epekto. ...

Precaution:

Ang mga paghahanda ng likido ng produktong ito ay maaaring maglaman ng asukal at/o alkohol. Pinapayuhan ang pag-iingat kung mayroon kang diyabetes, alkoholismo o sakit sa atay. Hindi inirerekomenda ang Marshmallow para magamit sa panahon ng pagbubuntis. Kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang produktong ito. Dahil sa potensyal na peligro sa sanggol, ang pagpapakain sa suso habang ginagamit ang produktong ito ay hindi inirerekomenda. Kumunsulta sa iyong doktor bago magpapasuso. ...