Marthritic


Marnel Pharmaceuticals | Marthritic (Medication)


Desc:

Ang marthritic/salsalate ay ginagamit pang gamot ng rheumatoid at arthritis. Ang salsalate ay sinalin ng katawan sa salicylic acid gayun man ito ay aktibong form at ito ay kaugnay malapit sa aspirin. Marthritic ay dapat inumin ng may kain upang hindi masira ang iyong tiyan. Ang kadalasan na dosage ng salsalate ay 3000 mg araw-araw higit pa 2-4 dosage. Ito ay ginagamit pang gamot ng pamamaga at sakit resulta ng manipis na tissue injuries, tendenitis, bursitis at kaparehong kondisyon. ...

Side Effect:

Ang Black tarry stools, kahinaan at pagkahilo pag nakatayo (orthostatic hypotension) Marahil ang nag iisang palatandaan ng pagdurugo sa loob. Ang pasyenteng nagkaroon ng tinnitus ay kinakailangan babaan ang dosage ng marthritic. Ang kadalasang epekto ng marthritic kasama ang gastrointestinal system at pag tunong sa loob ng tenga ( tinnitus). Ito ay pwedeng maging sanhi ng ulcerations ng tiyan at bituka, sakit sa tiyan, cramping, nausea, pagsusuka, kabag at kahit seryosong pagdudugo ng gastrointestinal at toxicity ng atay. pantal, pagkakasira ng bato, hirap sa pagtulog at magaan na ulo ay maaring mangyari. fluid retensyon, pamumuo ng dugo, pagkaatake sa puso, hypertension at pagpalya ng puso ay naiuugnay din sa paggamit ng NSAIDs. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Marthritic sabihin sa iyong doctor o pharmacist kung ikaw ay allergy sa sa aspirin o NSAIDs ( e. g ibuprofen, naproxen, celecoxib) ; o kung ikaw ay merong kahit anong allergy, sabihin saiyong doctor o pharmacist ang iyong history ng paggagamot, lalong lalo na ang sakit sa bato, sakit sa atay, hindi magandang kontroladong diabetes, tiyan/ bituka/ problema sa esophagus (e. g pagdudugo, ulcer, paulit ulit na pag hapdi ng puso) sakit sa puso (e. g congestive heart failure, history ng pag kaatake sa puso) matass na dugo, stroke, pamamaga ng ng bukong bukong, paa, kamay. Ang pag inom ng alkohol at pag gamit ng tabako lalo na kung mahalo ito sa gamot, ay maaring tumaas ang peligro sa pagdudugo sa tiyan. Bawasan ang alkohol at ihinto ang paninigarilyo. Sa kasalukuyang 6 na buwan ng pag bubuntis, itong gamot na ito ay ginagamit lamang kung talagang kinakailangan. ito ay inirerekomenda sa paggamit habang huling tatlong buwan ng pagbubuntis dahil ito ay posibleng makasama sa hindi pa pinapanganak na bata at pagkaka problema sa panganganak. ...