Masoprocol - topical


Upsher-Smith Laboratories | Masoprocol - topical (Medication)


Desc:

Ang Masoprocol ay ginagamit sa balat upang malunasan ang paglaki ng balat sa pag-ibuyo ng sinag ng araw. Ang gamot na ito ay para magamit lamang sa balat. Linisin at patuyuin ang apektadong lugar. Pagkatapos ay magpahid ng isang maliit na dami ng gamot sa balat. Isang manipis na patong lamang ang kinakailangan. Imasahe ang gamot nang malumanay. Hugasan ang mga kamay pagkatapos gamitin. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog kapag unang inilapat. Maaaring mangyari ang pamumula, pangangati, tuyong balat, pagkamagaspang ng balat o pagkakapilat. Kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay nagiging nakakabagabag, makipag-ugnay sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng:pagdurugo, paltos, pantal sa balat. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga umiral na mga kondisyon, tulad ng:pananakit, impeksyon, anumang alerdyi. Sabihin sa iyong doktor ng anumang botika o iniresetang gamot na maaari mong gawin, kabilang ang:mga produktong balat. Huwag gumamit ng anumang iba pang mga produkto ng pangangalaga sa balat o meykap habang ginagamit ang gamot na ito nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...