Maxitrol


Alcon | Maxitrol (Medication)


Desc:

Ang patak ng Maxitrol ay isang kumbinasyon ng 2 antibayotik at kortikosteroyd (dexamethasone). Gumagana ang antibayotik sa pamamagitan ng pagpapabagal ng paglaki ng, o pagpatay, mga sensitibong bakterya sa mata. Ang corticosteroid ay binabawasan ang pamamaga. Paggamot sa mga impeksyon sa mata at mga nauugnay na sintomas, kabilang ang pamumula, pangangati, at kakulangan sa ginhawa, na sanhi ng ilang bakterya. Maaari rin itong magamit para sa iba pang mga kundisyon na maaaring itukoy ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay hindi inaasahan sa gamot na ito. Ang ilang mga nasusunog, nananakit, pangangati, pangangati, pamumula, malabo na paningin, pangangati ng talukap, pamamaga ng talukap, o pagiging sensitibo sa ilaw ay maaaring mangyari.

Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal sa balat, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga.

...

Precaution:

Ang ilang mga kondisyong medikal ay maaaring makipag-ugnay sa patak ng Maxitrol. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay nalalapat sa iyo:kung umiinom ka ng anumang gamot na may reseta o wala, paghahanda ng halamang gamot, o pampagana sa pagkain; kung mayroon kang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap; kung mayroon kang dayabetes, glawkoma, o pagnipis ng kornea o puti ng mata.

Kung ikaw ay buntis at nagpapasususo ng bata, hindi ito rekomendadong gamitin itong gamot na ito na walang pahintulot ng iyong doktor. ...