Meclofenamate


Barr | Meclofenamate (Medication)


Desc:

Ang Meclofenamate ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na nonsteroidal anti-inflammatory na gamot (NSAIDs). Gumagana ang Meclofenamate sa pamamagitan ng pagbawas ng mga hormone na nagdudulot ng pamamaga at sakit sa katawan. Ginagamit ang Meclofenamate upang gamutin ang sakit o pamamaga sanhi ng sakit sa buto. Ginagamit din ito upang gamutin ang sakit tuwing may regla.

...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ay sakit ng tiyan na may pulikat, reaksyon dahil sa alerdyi, pagtatae, pagkahilo, sakit ng ulo, heartburn, pagduduwal, at pantal sa balat. Mahalagang tandaan na ang mga taong gumagamit ng NSAID tulad ng meclofenamate ay maaaring may mas mataas na peligro na magkaroon ng atake sa puso o istrok kaysa sa mga taong hindi gumagamit ng mga gamot na ito. Ang meclofenamate ay maaaring maging sanhi ng ulser, pagdurugo, o butas sa tiyan o bituka. Ang panganib ay maaaring mas mataas para sa mga taong guagamit ng NSAIDs sa mas mahabang panahon ay ang may mga edad na o matatanda, hindi maganda ang kalusugan, o umiinom ng maraming alkohol. Kung ang mga pasyente ay nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas dapat nilang ihinto ang paggamit ng meclofenamate at tawagan ang kanilang doktor: sakit sa tiyan, heartburn, pagsusuka na may kasamang dugo o itsurang dinurog na kape, dugo sa dumi ng tao, o mga itim at mabalam na dumi.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung nagkaroon ka na o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...