Meclomen


Pfizer | Meclomen (Medication)


Desc:

Ang Meclomen/ Meclofenamate ay ginagamit sa paggamot ng dismenoriya (masakit na pagreregla), idiopathic mabigat na pagkawala ng dugo ng regla, at ang ginhawa sa mga tanda at sintomas ng acute at chronic rayuma sakit sa buto at osteoarthritis. Ito ay ginagamit sa paggamot ng banayad hanggang katamtamang sakit. Ang kadalasang dami para sa banayad hanggang katamtamang sakit ay 50mg tuwing 7 hanggang 6 na oras. Para sa rayuma sakit sa buto at osteoarthritis ang kadalasang dami ay 200 hanggang 400 mg kada araw. para naman sa pagkawala ng dami ng regla at pangunahing dismenoreya ang kadalasang dami ay 100 mg tatlong beses sa isang araw, hanggang 6 na araw. ...

Side Effect:

Kung ang pasyente ay nakakaranas ng mga sumusunod na sintomas dapat nilang ihinto ang pag inom ng Meclomen at tumawag sa kanilang doktor:pananakit ng tiyan, paninikip ng dibdib, pagsuka ng may dugo o katulad ng coffee grounds, Dugo sa dumi, o maitim at starry stools. Ang kadalasang katulad ng ibang epekto ay ang pagsakit ng tiyan na may kasamang pulikat, reaksyon sa alerhiya, pagtatae, pagkahilo, pananakit ng ulo, pagsikip ng dibdib, pagduwal, at pantal sa balat. Meclomen ay maaring maging sanhi ng ulcers, pagdurugo, o butas sa tyan o bituka. ...

Precaution:

Meclomen/ meclofenamate, sa ibang NSAIDS maaring bawasan ng epekto ng presyon ng dugo sa pagpapababa ng gamutan.

Ito ay nangyayari dahil ang prostaglandins ay importante sa regulasyon ng presyon ng dugo. Concurrent paggamit ng Meclomen/meclofenamate at warfarin, ang blood thinner, maaring magresulta ng sobrang pagdurugo sapagkat ang meclofenamate ay nagpapahusay sa epekto ng warfarin. Bago gumamit ng gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o problema sa tyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso hindi inirerekomenda na gumamit ng gamot na ito kung walang pahintulot ng doktor. ...