Memantine


Forest Laboratories | Memantine (Medication)


Desc:

Ang Memantine ay isang gamot na iniinom para pagalingin ang mga pasyenteng mayroong Alzheimer's disease. Ang mga iba pang mga gamot na ginagamit para sa Alzheimer's disease ay nakakaapekto sa acetykchiline, isa sa mga neurotransmitter chemicals na ginagamit ng mga ugat sa utak para kumonekta sa isat isa. Ang epekto ng Memantine ay iba sa acetylcholine at acetylcholinesterase. Ang Glutamate ay isa sa mga mahalagang excitatory neurotransmitter ng utak. Pinaniniwalaang ang sobrang stimulation ng nerve cells ng glutamate ang responsable sa regeneration ng ugat na nag reresulta ng ilang neurogical diseases katulad ng Alzheimer's disease. Katulad ng iba pang neurotransmitters, Ang glutamate ang gumagawa at nagpapadala ng nerve cella sa utak. Ang pinadalang glutamate ay pumupunta sa malapit na nerve cells kung saan ito sumasama sa receptor na nakapaligid sa nerve cell at tinatawag itong N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. Pinipigilan ng Memantine ang receptor na nakakapagpababa ng epekto sa glutamate. Pinaniniwalaan na ang pagpigil sa NMDA receptor at ang epekto ng glutamate, Ang memantine ang pumoprotekta sa nerve cells na galing sa sumobrang stimulation ng glutamate. ...

Side Effect:

Ang Memantine ay isang gamot na iniinom para pagalingin ang mga pasyenteng mayroong Alzheimer's disease. Ang mga iba pang mga gamot na ginagamit para sa Alzheimer's disease ay nakakaapekto sa acetykchiline, isa sa mga neurotransmitter chemicals na ginagamit ng mga ugat sa utak para kumonekta sa isat isa. Ang epekto ng Memantine ay iba sa acetylcholine at acetylcholinesterase. Ang Glutamate ay isa sa mga mahalagang excitatory neurotransmitter ng utak. Pinaniniwalaang ang sobrang stimulation ng nerve cells ng glutamate ang responsable sa regeneration ng ugat na nag reresulta ng ilang neurogical diseases katulad ng Alzheimer's disease. Katulad ng iba pang neurotransmitters, Ang glutamate ang gumagawa at nagpapadala ng nerve cella sa utak. Ang pinadalang glutamate ay pumupunta sa malapit na nerve cells kung saan ito sumasama sa receptor na nakapaligid sa nerve cell at tinatawag itong N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. Pinipigilan ng Memantine ang receptor na nakakapagpababa ng epekto sa glutamate. Pinaniniwalaan na ang pagpigil sa NMDA receptor at ang epekto ng glutamate, Ang memantine ang pumoprotekta sa nerve cells na galing sa sumobrang stimulation ng glutamate. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Memantine, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang allergy sa kahit ano man sa mga gamot, o kung ikaw ay may seizure disorder, katarata, sakit sa atay o bato, apso o impeksyon sa pantog. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis at nagpapasuso ng walang payo ng doktor. ...