Meni - D


Seatrace Pharmaceuticals | Meni - D (Medication)


Desc:

Ang Meni - D / meclizine ay ginagamit upang gamutin o maiwasan ang pagduduwal, pagsusuka, at pagkahilo sanhi ng paggalaw. Ginagamit din ito upang gamutin ang mga sintomas ng vertigo. Ang Meni - D/meclizine ay isang antihistamine na binabawasan ang natural na kemikal na histamine sa katawan. Gamitin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng nakadirekta sa etiketa, o sa inireseta ng iyong doktor. Huwag damihan ang paggamit o mas mahaba kaysa sa inirekumenda.

...

Side Effect:

Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi na katulad ng: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ang di gaanong seryosong epekto ay katulad ng: malabo ang paningin; tuyong bibig; paninigas ng dumi o pagkahilo, pag-aantok. ...

Precaution:

Hindi mo dapat inumin ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa meclizine. Bago inumin ang Meni - D, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi sa anumang gamot, o kung mayroon kang: hika o iba pang sakit sa paghinga; glaucoma; lumalaking prosteyt; o mga problema sa pag-ihi. Kung mayroon kang alinman sa mga kundisyong ito, maaaring hindi mo magamit ang gamot na ito, o maaaring kailanganin mo ang pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsusuri sa panahon ng paggamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...