Mepenzolate - oral


Carma Laboratories | Mepenzolate - oral (Medication)


Desc:

Ang Mepenzolate ay ginagamit sa iba pang mga gamot upang gamutin ang mga peptic ulcer. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng paglabas ng acid sa tiyan. Gamitin ang gamot na ito kung ito ay inireseta ng propesyonal ng iyong pangangalagang pangkalusugan. Ang gamot na ito ay maaari ding gamitin sa iba pang mga gamot upang gamutin ang ilang mga bituka (e. G. , Magagalitin na bituka sindrom). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng paggalaw ng tiyan / bituka. Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, karaniwang 4 beses araw-araw (na may pagkain at sa oras ng pagtulog) o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa therapy.

...

Side Effect:

Ang tuyong bibig, nabawasan ang pagpapawis, pagkahilo, pag-aantok, malabong paningin, paglaki ng Pupil, pagduwal / pagsusuka, o paninigas ng dumi ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na naganap: mga pagbabago sa kaisipan / kondisyon, sakit / presyon ng mata, mabilis / kabog ng tibok ng puso, nahihirapan sa pag-ihi, nabawasan ang kakayahang sekswal. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga.

...

Precaution:

Bago kumuha ng mepenzolate, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: glaucoma, myasthenia gravis, mga karamdaman sa paggalaw / pagbara ng tiyan / bituka (hal, paralytic ileus, pyloroduodenal stenosis, achalasia, atony ng bituka), kahirapan sa pag-ihi (hal. , Prostatic hypertrophy ), isang tiyak na sakit sa bituka (nakakalason na megacolon).

...