Methamphetamine hydrochloride - oral


Unknown / Multiple | Methamphetamine hydrochloride - oral (Medication)


Desc:

Ang Methamphetamine ay isang gamot na nagpapasigla sa central nervous system. Inaaapektuhan nito ang mga kemikal sa utak at nerbs na nakakadagdag sa pagiging sobrang aktibo at kontrol sa pagsalpok. Ginagamit ang Methamphetamine sa paggamot ng ‘attention deficit hyperactivity disorder’ (ADHD). Ito rin ay ginagamit upang gamuting ang sobrang katabaan pagtapos ng ibang mga diyeta o mga nasubukan nang gamot na hindi nagkaroon ng matagumpay na pagbawas ng timbang. ...

Side Effect:

Panunuyong bibig, pagduduwal, kabaga-bagan ng sikmura, pagtatae, konstipasyon, pagkahilo, hirap sa pagtulog, o sakit sa ulo ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, abisuhan kaagad ang iyong doktor. Maraming mga tao ang gumagamit ng gamot na ito ang di-nagkaroon ng mga seryosong epekto. Kaagad na ipaalam sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ang walang kasiguraduhang mangyari ngunit seryosong mga epekto ang naganap: panlalabo ng paningin, pamamaga ng bukung-bukong/paa, mabilis/di-maipaliwanag na pagbawas ng timbang, mabilis/di-regular na pagtibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalagayan/paguugali (hal. , kainis, agresibo, pagbabago ng kalagayan, depresyon, mga abnormal na kaisipan), di-kontroladong mga paggalaw (hal. , paggalaw ng mga kalamnan/panginginig), paglabas ng mga salita/tunog, pagbabago sa abilidad sa pakikipagtalik/interest. Humanap ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga epektong ito ay bibihira ngunit mga napaka seryosong mga epekto ang naganap: kakapusan sa paghinga, dibdib/panga/sakit sa kaliwang braso, hinihimatay, mga atake, panlalabo ng mga mata, kahinaan sa kabilang parte ng katawan, utal-utal na pananalita, pagkatuliro. Ang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng anumang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ito ay hindi kumpletong mga listahan ng mga posibleng mga epekto. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ipaalam muna sa iyong doktro kung ikaw ay mayroong anumang uri ng mga alerhiya. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: glawkoma, sakit sa puso/daluyan ng dugo, mga problema sa hulma ng puso, kasaysayan ng atake sa puso o strok, moderato o lubhang mataas na presyon ng dugo, sobrang aktibong teroydeo, personal o pamilyang kasaysayan ng regular na paggamit/abuso ng droga/alkohol, tiyak na mga kondisyon sa pag-iisip/kalagayan. Bago gamitin ang gamot na itoo, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: dyabetis, banayad na taas ng presyon ng dugo (hypertension), personal o pamilyang kasaysayan ng di-kontroladong paggalaw o paglabas ng mga salita/tunog, pamilyang kasaysayan ng biglaang kamatayan/di-regular na pagtibok ng puso, pamilya/personal na kasaysayan ng mga karamdaman sa kaisipan/kalagayan, mga atake. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o magsagawa ng anumang mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang sa ikaw ay nakakasigurong kayang isagawa ito ng ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Bago magpa-opera, ipaalam muna sa iyong doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng gamot na ito. Ibayong pag-iingat ay ipinapayo kapag gumagamit ng gamot na ito sa mga bata dahil ito ay maaaring maka-apekto sa timbang, pagtaas, at pinal na tangkad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...