Methotrexate


Hospira | Methotrexate (Medication)


Desc:

Ang Methotrexate humaharang sa paglaki ng tiyak na selula ng katawan, lalo na ang mga selula na mabilis na magparami , tulad ng mga selula ng kanser, mga selula ng bone marrow, at mga selula ng balat. Ginagamit ang Methotrexate paggamot

sa tiyak na uri ng kanser sa suso, ulo at leeg, o baga. Ito rin ay ginagamit paggamot sa mga malubhang soryasis at rheumatoid arthritis. Kadalasan ibinibigay ang Methotrexate pagtapos ng ibang mga gamot na nasubukan na walang mga tagumpay na mga sintomas. ...

Side Effect:

Ang Methotrexate ay maaaring maging matalab, ngunit maaari ring magdulot ng malubhang lason na kadalasan may kinalaman sa mga dosis na iniinom. Ang pinaka madalas na reaksyon ang kasama: sakit sa bibig, kabaga-bagan ng sikmura, at mababang dami ng puting selula ng dugo. Maaaring magdulot ang Methotrexate ng pagkalason sa atay, kidney at bone marrow, na nagangailangan ng regular na pagsubaybay na may kasamang pagsusuri sa dugo. Ito rin ay maaaring magdulot ng sakit sa ulo at pagkaantok na maaari ring maresolba kung ang dosis ay napababa. Maaaring magdulot ang Methotrexate ng pangangati, pantal sa balat, pagkahilo, at paglagas ng buhok. Tuyong, di-produktibong ubo ay maaaring magresulta sa bibihirang pagkalason sa baga. ...

Precaution:

Tandaan na inirekumenda ng iyong doktor ang gamot na ito dahil sinala nya ang benepisyo sa iyo nito ay mas mataas kaysa sa peligro sa iyo ng mga epekto nito. Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anuman uri ng mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: sakit sa kidney, kolitis, o mga problema sa sikmura. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...