Methoxsalen - topical


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Methoxsalen - topical (Medication)


Desc:

Ang Methoxsalen ay isang gamot na ginagamit sa paggamot ng soryasis, eczema, vitiligo, at iba pang mga sakit sa labalt na Lymphoma kasama nang paglantad ng iyong balat sa araw. Ang gamot na ito ay ginagamit kasama nang may kontroladong

ultraviolet light (UVA) upang magdulot ng pagbalik ng kulay ng balat sa mga pasyenteng mayroong tiyak na kondisyon (vitiligo). Gumagana ang Methoxsalen sa pamamagitan ng mas pagpapasensitibo nito sa UVA light. Tumutulong ang kombinasyong ito upang tumaas ang dami ng selula na gumagawa ng kulay (melanocytes) sa balat. Hindi nirerekumenda ang gamot na ito para gamitin sa mga batang mas bata pa sa 12 taon. ...

Side Effect:

Banayad na pamumula sa ginagamot na parte ay maaaring maganap. Kung ang epektong ito ay nagpatuloy o lumala, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kaagad. Maraming mga tao ang gumagamit ng gamot na ito ang di-nagkaroon ng seryosong ga epekto. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ang malabong mangyari ngunit serysong mga epekto ang naganap: malubhang pamumula sa parte na ginagamot, pagpapaltos/sunog/pagbabalat ng ginagamot na parte. Ang napaka seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng alinman sa mga sintomas ng serysong reaksyong alerdyi kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga(lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Ito ay hindi kumpletong mga listahan ng mga posibleng mga epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang mga uri ng mga alerhiya. Maaaring maglaman ang produktong ito ng mga di-aktibong mga sangkap, na maaaring magdulot ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa marami pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: mga kondisyon na maaaring magpasensitibo sa iyo sa araw (tulad ng lupus, tiyak na porphyrias, xeroderma pigmentosum, albinism), kanser sa balat (melanoma, selula ng basal o squamous cell carcinomas), coal tar/UVB na paggamot, radyasyong paggamot, arsenic na paggamot. Bago sumailalim sa operasyon, ipagbigay-alam sa iyong doktor o dentista ang lahat ng tungkol sa mga produktong iyong ginagamit (kasama na ang niresetang gamot, di-niresetang gamot, at mga produktong erbal). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...