Methylene blue - oral


Unknown / Multiple | Methylene blue - oral (Medication)


Desc:

Ang Methylene blue injection ay ginagamit sa paggamot ng methemoglobinemia. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng methemoglobin para sa mas maraming mabilis na uri ng hemoglobin para sa mas maayos na pagdala ng oxygen sa buong katawan. Ginagamit ang Methylene blue oral sa paggamot ng methemoglobinemia at mga impeksyon sa daluyan ng ihi. Ito ay gumagana bilang banayad na antiseptic upang pampatay sa mga bakterya sa daanan ng ihi. Ikaw ay pinaka-malamang na mabigyan ng antibiotikong gamot upang gamutin ang iyong impeksyon. Ginagamit rin ang Methylene blue bilang tinta o pandumi na materyal upang gumawa ng tiyak na mga likido sa katawan at tisyu nang madali para makita habang operasyon o sa x-ray o iba pang mga pangexamina. ...

Side Effect:

Ang itinurok sa ugat na malaking dosis ng Methylene Blue (methylene blue injection) ay nakakabuo nang pagduduwal, tiyan at pananakit ng dibdib, pagkahilo, sakit sa ulo, sobrang dami ng pagpawis, pagkatuliro sa isip at ang pagbuo ng methemoglobin. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang uri ng mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: sakit sa kidney, o kakulangan sa glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD). Ang Methylene blue ay kadalasang nagdudulot sa iyong ihi o dumi upang magkulay asul o berde. Ito ay normal na epekto ng gamot at hindi nagdudulot ng anumang mga peligro. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng di-karaniwang mga resulta kasama ang tiyak na pagsusuring medikal. Sabihin sa anumang mga doktor na gumagamot sa iyo na ikaw ay gumagamit dng methylene blue. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...