Ana - Guard


Bayer Schering Pharma AG | Ana - Guard (Medication)


Desc:

Ang Epinephrine injection ay ginagamit upang gamutin ang matinding mga reaksyong alerdyi (anaphylaxis) sa mga kagat ng insekto, mga pagkain, gamot, at ibang mga alerdyen. Ang Epinephrine ay ginagamit rin upang gamutin ang exercise-induced anaphylaxis. Ang Epinephrine ay isang kemikal na nagpapakitid sa mga dugo at nagbubukas ng mga daanan ng hangin sa baga. Ang mga epektong ito ay maaaring magbaligtad sa matinding mababang presyon ng dugo, pagbahing, matinding pangangati ng balat, pamamantal, at ibang mga sintomas ng reaksyong alerdyai. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring: matinding sakit ng ulo, malabong paningin, pagtining sa iyong mga tainga, pagkabalisa, pagkalito, sakit ng dibdib, pagkakapos ng hininga, hindi pantay na mga tibok ng puso, sumpong). ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa mga produktong Epinephrine. Bago gamitin ang Epinephrine, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong ibang mga medikasyong iyong ginagamit tulad ng: gamot sa puso o altapresyon, medikasyong para sa ritmo ng puso, antidepressant, diyuretiko (tabletang tubig), gamot sa teroydeo, mga gamot sa sobrang sakit ng ulo, gamot sa sipon o pagtulog na may lamang antihistamin, o MAO inhibitor. Hindi alam kung ang epinephrine ay makasasama sa hindi pa naisisilang na sanggol. Kung possible bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis. Huwag gamit ang epinephrine ng walang abiso ng iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso ng sanggol. Sa emerhensiyang sitwasyon, maaaring hindi posibleng bago mo gamitin ang epinephrine ay iyong masabi sa iyong mga katulong na ikaw ay buntis o nagpapasuso. ...