Methylprednisolone Oral


Par Pharmaceutical | Methylprednisolone Oral (Medication)


Desc:

Ang Methylprednisolone ay ginagamit upang gamutin ang mga kondisyon tulad ng rayuma, mga karamdaman sa dugo, matinding mga reaksyong alerdyi, tiyak na mga kanser, mga kondisyon sa mata, mga karamdaman sa balat/kidney/bituka/baga, at mga karamdaman sa sistemang panlaban ng katawan. Ang gamot na ito ay corticosteroid hormone. Ito ay pinapababa ang tugon ng panglaban ng iyong katawan sa iba’t ibang mga sakit upang mabawan ang mga sintomas tulad ng pamamaga, pananakit, at mga reaksyong uri ng alerdyi. ...

Side Effect:

Ang Methylprednisolone ay maaaaring magdulot ng mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ay matindi o hindi nawala: kabagabagan ng tiyan; pagkairita ng tiyan; pagsusuka; sakit ng ulo; pagkahilo; di-pagkakatulog; kawalan ng kapahingahan; depresyon; kabagabagan; tigyawat; tumaas na pagtubo ng buhok; mabilis magkapasa; di-regular o hindi nagkakareglang araw. Kung ikaw ay nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod na mga sintomas, tawagan ang iyong doktor kaagad: pantal sa balat; pamamaga ng mukha, mababang parte ng binti, o bukung-bukong; mga problema sa paningin; malamig o impeksyon na tumatagal nang pang mahabang panahon; panghihinga ng mga kalamnan; maitim o itim na dumi. ...

Precaution:

Sa paggamit ng gamot na ito ipaalam sa iyong tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan kung ikaw ay alerdyi sa methylprednisolone, aspirin, tartrazine (dila na tinta sa mga prosesong pagkain at gamot), o anumang mga gamot. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga iniresetang gamot at di-niresetang gamot na iyong iniinom. Pagusapan kasama ang iyong tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan kung ikaw ay mayroong impeksyong fungal; atay, kidney, loob ng tiyan, o sakit sa puso; dyabetis; isang di-gaaano aktibong glandula ng teroydeo; mataas na presyon ng dugo; karamdaman sa pagiisip; myasthenia gravis; osteoporosis; herpes impeksyon sa mata; mga atake; tuberkulosis (TB); o mga ulser. Kung ikaw ay mayroong kasaysayan ng mga ulser o umiinom ng malalaking dosis ng aspirin o iba pang gamot pang rayuma, limitahan ang iyong paggamit ng mga inuming nakalalasing habang iniinom ang gamot na ito. Ginagawa ng Methylprednisolone ang iyong sikmurang mas madaling kapitan sa pagkairitang mga epekto ng alkohol, aspirin, at tiyak na gamot sa rayuma. Ang epektong ito ay nagpapataas ng peligro sa iyo ng mga ulser. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay sasailalim sa operasyon, kasama ang operasyon sa ipin, sabihin sa kanila kung ikaw ay umiinom ng methylprednisolone. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...