Metronidazole Topical


Galderma Laboratories | Metronidazole Topical (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit sa balat upang gamutin ang tiyak na karamdaman sa balat na tinatawag na rosacea, isang uri ng tigyawat ng mga matanda. Ito ay maaaring makatulong upang mabawasan ang pamumula, pamamaga at ang dami ng mga tigyawat na dahilan ng rosacea. Hugasan at patuyuin ang parte na dapat gamutin. Maghintay ng 15 minuteo, tapos lagyan ng manipis na leyer ng gamot kadalasan isang beses o dalawang beses araw-araw, o gaya ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Napaka-seryosong mga reaksyong alerdyi ay malabo, ngunit humanap ng agarang atensyong medikal kung ito ay naganap. Sintomas ng mga seryosong mga reaksyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Pagtusok, sunog, iritasyon ng balat, panunuyo, pamumula, mala-metal na lasa, pagduduwal, o sakit ng ulo ay maaaring maganap. Kaagad na sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong ganitong malabo ngunit seryosong mga epekto: tingling na pakiramdam o pamamanhid ng mga kamay at paa. Tandaan na inirekumenda sa'yo itong gamot ng iyong doktro sapagkat sinala nya na ang benepisyo nito sa iyo ay mas marami kumpara sa mga peligrong mga epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: mga karamdaman sa dugo (blood dyscrasias). Bago gumamit ng metronidazole, ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi dito; o kung ibang mga nitroimidazole na antibiotiko (tulad ng tinidazole); o sa iba pang mga sangkap sa produktong ito; o kung ikaw ay mayroong alinman sa mga alerhiya. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...