Mibefradil - oral


Ranbaxy Laboratories | Mibefradil - oral (Medication)


Desc:

Ang Mibefradil ay isang blocker ng channel ng kaltsyum. Ang kaltsyum ay kasangkot sa pag-urong ng daluyan ng dugo. Sa pamamagitan ng pagharang ng calcium, ang mibefradil ay nakakarelaks at pinalawak ang mga daluyan ng dugo. Ginagamit ito upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo o sakit sa dibdib (angina).

...

Side Effect:

Sa pangkalahatan ang gamot na ito ay mahusay na disimulado. Ang pagkahilo, sakit ng ulo, pamamaga ng binti, sakit sa tiyan, pagduduwal, hindi pangkaraniwang pagkapagod o pagsisikip ng ilong ay maaaring mangyari. Kung nagpapatuloy o lumala ito, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor.

Masyadong hindi malamang ngunit mag-ulat kaagad:malabo spells, napakabagal na tibok ng puso, paghihirap sa paghinga, pantal sa balat. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, kabilang ang:mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa gamot), mga kondisyon ng puso, napakababang presyon ng dugo, mga problema sa atay. Upang mabawasan ang posibleng problema ng pakiramdam na nahihilo sa pagtayo, tumayo nang marahan mula sa isang nakahiga o nakaupo na posisyon.

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...