Micatin


Ortho | Micatin (Medication)


Desc:

Ang Micatin ay may lamang aktibong sangkap na miconazole, na isang azole antifungal na ginagamit sa balat o sa ari ng babae para sa mga impeksyong pangontra halamang-singaw. Ang gamot na ito ay ginagamit para gamutin ang mga impeksyon sa balat tulad ng alipunga, hadhad, buni, ibang mga impeksyon sa balat na sanhi ng halamang-singaw tulad ng candidiasis, at isang impeksyong sanhi ng halamang-singaw na nagsasanhi ng pmumuti o pangingitim ng balat sa leeg, dibdib, mga braso, o mga binti tulad ng pityriasis (tinea versicolor). Ang Micatin ay dapat na gamitin lamang ng kasalukuyan, sa malinis at tuyong balat, kadalasang dalawang beses sa isang araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Sundin ng eksaktong gaya ang mga instruksyong nasa pabalat para sa tamang paggamit. Iwasang mailagaya sa mga mata, ilong, o bibig. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epektong sanhi ng Micatin ay: pagpapaso, pagkirot, pamamaga, iritasyon, pamumula, mga bukol na parang tigyawat, panlalambot, o pagtutuklap ng mga ginamot na balat. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Kahit na mainam na tinatanggap at mas malamang na hindi masyadong seryosong mga epekto, kung ang mga matindi at masamang reaksyon tulad ng pamamaltos, pagtaga, o mga sugat ay lumitaw, ihinto ang paggamit ng medikasyong ito at humingi ng agarang alagang medikal. Ang reaksyong alerdyi sa gamot na ito a madalang, ngunit kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga sumusunod na sintomas, humingi ng agarang tulong medikal: pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Micatin¸ ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong iba, kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroong kahit anong mga sakit lalo ng ibang kondisyon sa balat. Ang Micatin ay maaaring gawin kang mas sensitibo sa araw, kaya naman iwasan ang matagal na pagkakababad sa araw, gumamit ng sunscreen at magsuot ng protektibong damit kapag nasa labas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...