Miconazole


Par Pharmaceutical | Miconazole (Medication)


Desc:

Ang Miconazole ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa ari ng babae dahil sa Candida albicans (yeast) at ilang mga impeksyong sanhi ng halamang-singaw sa balat, kasama ang tinea versicolor, tinea pedis (alipunga), tinea cruris (hadhad) at tinea corporis (buni). Ang mga produktong ito ay hindi dapat inumin gamit ang bibig. Ang Miconazole vaginal cream at mga supositoryo ay para lamang sa ari ng babae. Ang mga supositoryong pang-ari ng babae ay inilalagay, isa kada dosis, sa isang applicator. Ang alternatibo, ang tubong may lamang vaginal cream ay itinuturnilyo sa dulo ng espesyal na tubong applicator, at ang tubo ay pinipiga upang lagyan ang applicator. ...

Side Effect:

Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi malamang, ngunit humingi ng agarang atensyong medikal kung ito ay mangyari. Ang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring may kasamang: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga, ang sakit ng ulo, ang pagpapaso/pangangati/sakit ng ari ng babae/yuritra, o mga pamimilipit sa ibabang bahagi ng tiyan ay maaaring mangyari. Kung dinirekta ng iyong doktor ang paggamit ng medikasyong ito, tandaang sa palagay niya ay mas marami ang benepisyo nito kaysa mga epekto. ...

Precaution:

Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang tungkol sa lahat ng produktong iyong ginagamit (kasama ang mga may resetang gamot, walang reseta gamot at produktong erbal). Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyansa mga ahenteng azole antifungal (tulad ng teronazole, fluconazole); o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang mga alerhiya. Kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga sumusunod na problemang pangkalusugan, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko bago gamitin ang medikasyong ito: diyabetis, mga problema sa sistemang immune (tulad ng HIV-AIDS), madalas na mga impeksyong yeast sa ari ng babae (higit sa 3 sa 6 na mga buwan o 4 sa 1 taon). ...