Milk thistle


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Milk thistle (Medication)


Desc:

Ang Milk thistle ay isang halamang bulaklak na may mga panlaban sa pamamaga at mga katangian ng antioxidant. Ginagamit ito bilang natural na paggamot para sa mga problema sa atay tulad ng cirrhosis, jaundice, hepatitis, at mga sakit sa apdo. Maaari din itong magamit upang babaan ang antas ng kolesterol, sa diabetes sa mga taong mayroong type 2 diabetes at cirrhosis at upang mabawasan ang paglaki ng mga selula ng cancer sa cancer sa suso, cervix, at prostate. Ang gamot na ito ay dapat iniinom, ayon sa tagubilin ng iyong tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan. Sundin nang eksakto ang mga tagubilin sa etiketa para sa wastong paggamit.

...

Side Effect:

Ang Milk thistle ay karaniwang ginagamit ng karamihan ng mga tao at mas malamalamang na maliit ang epekto tulad ng maluwag na dumi, pagtatae, pagduduwal, pagkabusog, utot, at pagkabalisa sa tiyan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga mas malubhang epekto ay bihira, ngunit kung napansin mo ang sintomas ng reaksyong alerdyi, humanap pangangalagang medikal kaagad: pantal, pangangati, paghihirap, paghinga, lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung nagkaroon ka na o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon na apektado ng estrogen: endometriosis, uterine fibroids, cancer ng suso, matris o obaryo, at diabetes, pagkasanay sa alkohol, o sakit sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...