Milnacipran


Forest Laboratories | Milnacipran (Medication)


Desc:

Ang Milnacipran ay nakakaapekto sa ilang mga kemikal sa utak na tinatawag na neurotransmitter. Ang isang abnormalidad sa mga kemikal na ito ay sinasabing nauugnay sa fibromyalgia. Ang Milnacipran ay hindi ginagamit upang gamutin ang depresyon ngunit kung paano ito gumagana sa katawan na katulad ng kung paano gumana ang ilang mga antidepressant. Ginagamit ang Milnacipran upang gamutin ang isang talamak na sakit na tinatawag na fibromyalgia.

...

Side Effect:

Ang mga pinaka-madalas na epekto ay pagduwal, pagsakit ng ulo, paninigas ng dumi, pagkahilo, hindi pagkakatulog, pamumula, labis na pagpapawis, pagsusuka, palpitasyon, nadagdagan ang tibok ng puso, tuyong bibig, at mataas na presyon ng dugo. Ang iba pang mga epekto ay kinabibilangan ng mga pagaatake, hypertensive crisis, abnormal na pagdurugo, mababang dugo sodium (hyponatremia), at withdrawal syndrome. Ang mga antidepressant ay maaaring dagdagan ang peligro sa pag-iisip ng pagpapakamatay sa mga kabataan na may depresyon. Ang mga pasyente na nagsimula sa milnacipran o ibang antidepressant ay dapat na maingat na sundin para sa paglalang klinikal, pag-iisip at pagbabalak na pagpapakamatay, o hindi pangkaraniwang pag-uugali. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung nagkaroon ka na o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...