Analpram


Ferndale Laboratories, Inc. | Analpram (Medication)


Desc:

Ang kombinasyong medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang menor na sakit, pangangati, pamamaga, at hindi kaginhawahan na sanhi ng almuranas at ibang mga problema sa pwet (halimbawa, mga bitak sa pwet, pangangati). Ang medikasyong ito ay may lamang pramoxine, isang anestetik na gumagawa sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapamanhid sa bahagi. Ang produktong ito ay may laman ring hydrocortisone, isang kortekosteroyd na nagpapababa ng pamumula, pangangati, at pamamaga. Ang Analpram Advanced Cream ay isang kombinasyong ng pangkasalukuyang kortikosteroyd at lokal na anestetikong krim na nakabalot kasama ng medikal na pagkaing produkto. Ang krim ay gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawas sa implamasyon ng balat (pamumula, pamamaga, pangangati, at iritasyon) sa paraang hindi tiyak na naiintindihan. Ito rin ay nagpapaba sa sakit sa apektadong bahagi. Ang mga tableta ay gumagawa upang ibalik ang ilang mga proseso ng katawan sa pagiging normal.

...

Side Effect:

Ang karaniwang epekto ay maaaring may kasamang: tuyong balat; sakit ng ulo; pangangati; pag-iiba ng tiyan. Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga matinding epektong ito ang mangyari: matinding reaksyong alerdyi (pamamantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninilip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); parang tigyawat na pamamantal; sobrang pagtubo ng buhok; namagang mga hair follicle; implamasyon sa paligid ng bibig; panghihina ng kalamnan; sakit sa puwet; pagsusunog; pagbibiyak, pangangati, pagdurugo, pamamalat, o iritasyong wala bago gamitin ang Analpram Advanced Cream; pagninipis, panlalambot, o pag-iiba ng kulay ng balat; hindi pangkaniwang pagbigat, lalo na sa mukha.

...

Precaution:

Bago gamitin ang produktong ito, sabihin sa iyog doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa pramoxine; o sa hydrocortisone; o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang alerhiya. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: dyabetis, mga problema sa paningin, mga inpeksyon (lalo ng sugat sa pwet/mga inpeksyon), sakit sa atay, mga problema sa tiyan/bituka. Kahit na sobrang malabo, posibleng ang hydorocortisone sa medikasyong ito ay masipsip sa iyong daluyan ng dugo. Maaaring mayroong hindi kaaya-ayang mga epekto na maaaring may karagdagang kortikosteroyd na paggagamot. Ang mga bata at mga taong gumagamit ng gamot na ito sa pinahang panahon ay maaaring nasa mas mataas na panganib, lalo kung mayroon silang seryosong problemang medikal tulad ng matinding inpeksyon, pinsala, o mga operasyon. Ang pang-iingat na ito ay para sa hanggang 1 taon pagkatapos itigil ang paggamit ng gamot na ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...