Minipress


Pfizer | Minipress (Medication)


Desc:

Ang Minipress/prazosin ay ginagamit kasama o di kasama ng ibang mga gamot upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo. Ang pagbaba ng mataas na presyon ng dugo ay nakakatulong na maiwasan ang mga stroke, atake sa puso, at mga problema sa bato. Ang Minipress ay kabilang sa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na alpha blockers. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahinga at pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo upang ang dugo ay mas madaling dumaloy.

...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: mabilis o kumakabog na tibok ng puso o pagbulabog sa iyong dibdib; pakiramdama na hihimatayin; problema sa paghinga; pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong, o paa; o paninigas ng ari na masakit o tumatagal ng 4 na oras o mas mahaba pa. Maaaring kabilang sa hindi gaanong seryosong mga epekto: medyo may pagkahilo, pagod na pakiramdam, pag-aantok; pagsakit ng ulo; o pagduduwal.

...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng Minipress kung may alerdyi ka sa prazosin o mga katulad na gamot tulad ng alfuzosin, doxazosin, silodosin, tamsulosin o terazosin. Ang minipress ay maaaring makaapekto sa iyong mga mata sa panahon ng operasyon sa cataract. Sabihin sa iyong siruhano sa mata nang maaga lamang na gumagamit ka ng gamot na ito. Huwag ihinto ang paggamit ng Minipress bago ang operasyon maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong siruhano. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gumamit ng Minipress nang walang payo ng iyong doktor. ...