Mometasone Topical


Schering-Plough | Mometasone Topical (Medication)


Desc:

Ang Mometasone ay isang topical (para sa balat) isteroyd. Binabawasan nito ang mga pagkilos ng mga kemikal sa katawan na nagdudulot ng pamamaga, pamumula, at pagbukol. Ang Mometasone topical ay ginagamit upang gamutin ang pamamaga at pangangati na sanhi ng isang bilang ng mga kondisyon ng balat tulad ng mga reaksiyong alerdyi, eksema, at soryasis. ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan na ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at agarang tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang matinding pangangati ng anumang ginagamot na balat, o kung magpakita ka ng mga palatandaan ng pagsipsip ng mometasone pangkasalukuyan sa pamamagitan ng iyong balat, tulad ng:malabong paningin, o nakakakita hugis sa paligid ng ilaw; pagbabago ng kalooban; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); pagkakaroon ng timbang, namumugto sa iyong mukha; o kahinaan ng kalamnan, nakakapagod. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:banayad na pantal sa balat, pangangati, pagkasunog, pamumula, o pagkatuyo; pagnipis o paglambot ng iyong balat; pantal sa balat o pangangati sa paligid ng iyong bibig; namamaga na mga polikel ng buhok; ugat gagamba; pamamanhid o pangingilabot; mga pagbabago sa kulay ng balat na ginagamot; lintos, taghiyawat, o crusting ng ginagamot na balat; o mga marka ng kahabaan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang mometasone sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa mometasone o anumang iba pang mga gamot. Ipagbigay-alam sa iyong tagapagbigay pangangalaga kung ano ang mga gamot na inireseta at hindi nagpapahiwatig na iyong iniinom, kabilang ang mga bitamina. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon o nakakuha ka ng mga katarata, glukoma, o diyabetis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...