Monistat


Janssen Pharmaceutica | Monistat (Medication)


Desc:

Ang Monistat / miconazole ay isang gamot na antaypunggal. Pinipigilan ang paglaki ng punggus. Ginagamit ito upang gamutin ang impeksyon sa badyaynal kandida (lebadura).

...

Side Effect:

Sakit sa ulo, pagkasunog ng badyaynal/yuretral/pangangati/pagsakit, o mas mababang sakit sa tiyan ay maaaring mangyari.

Kung inutusan ka ng iyong doktor na gamitin ang gamot na ito, tandaan na hinatulan niya na ang benepisyo sa iyo ay mas malaki kaysa sa panganib ng mga epekto.

Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga palatandaan ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga.

...

Precaution:

Bago gamitin ang Monistat, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi o kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan:diabetes, mga problema sa imyun sistem (tulad ng mga HIV-AIDS), madalas na impeksyon sa lebadura ng puki (higit sa 3 sa 6 na buwan o 4 sa 1 taon).

Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kasama ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi nirereseta, at mga produktong halamang gamot).

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Monistat nang walang payo ng iyong doktor. ...