Monurol


Forest Laboratories | Monurol (Medication)


Desc:

Ang Monurol/fosfomycin ay isang antibayotiks na nakikipaglaban sa impeksyon na dulot ng bakterya. Ginagamit ito upang gamutin ang mga impeksyon sa pantog.

...

Side Effect:

Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring mas malamang na mangyari, tulad ng:pagtatae, pagduduwal, sakit sa tiyan o pagkadismaya; sakit ng ulo; pagkahilo; kahinaan; puno ang ilong, namamagang lalamunan; masakit na pagregla; sakit sa likod; o pangangati ng puki o naglalabas.

Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Monurol, sabihin sa iyong tagapangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap (tulad ng artipisyal na pampatamis na sakcharin), na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:sakit sa bato. Huwag gumamit ng higit sa isang solong dosis (1 pakete o supot) ng gamot na ito para sa bawat impeksyon sa pantog.

Huwag ibigay ang gamot na ito sa isang bata na mas bata sa 12 taong gulang nang walang payo ng isang doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Monurol nang walang payo ng iyong doktor. ...