Myciguent


Pfizer | Myciguent (Medication)


Desc:

Ang Myciguent/neomycin tropical ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa balat. Hindi ito epektibo laban sa mga impeksyong pungga o bayral. Mayroon itong krema at pamahid na inilalapat sa balat. Ang Myciguent/neomycin ay karaniwang ginagamit ng isa hanggang tatlong beses sa isang araw. ...

Side Effect:

Suriin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nangyari:nangangati, pantal, pamumula, pamamaga, o iba pang tanda ng pangangati ng balat na hindi naroroon bago gamitin ang niyomaysin, anumang pagkawala ng pandinig. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Myciguent sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal lalo na:sakit sa bato, anumang mga alerdyi. Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na mga panahon ay maaaring magresulta sa isang pangalawang impeksyon (hal. , Impeksyon sa punggal).

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...