Mycitracin


Pfizer | Mycitracin (Medication)


Desc:

Ang Mycitracin ay isang kumbinasyon ng tatlong antibayotiks:bacitracin, neomycin, at polimiksin B, na gumagana sa pamamagitan ng pagpatay ng mga mikrobyo (bakterya) sa iyong balat. Ang Mycitracin ay ginagamit upang maiwasan at gamutin ang mga mababangklase na impeksyon sa balat na nangyayari dahil sa maliit na pagbawas, gasgas, o pagkasunog.

Ang gamot na ito ay para lamang sa pangkasalukuyan. Ilapat ito sa malinis at tuyo na apektadong mga lugar ng balat, ayon sa direksyon ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Sundin nang eksakto ang mga tagubilin sa libel para sa wastong paggamit. Iwasan ang mahawa ang mga mata, ilong o bibig.

...

Side Effect:

Ang Mycitracin ay mahusay na disimulado ng karamihan sa mga tao at maaaring maging sanhi ng walang malubhang epekto. Bagaman, kung napansin mo ang alinman sa mga bihira, ngunit malubhang sintomas ng isang masamang reaksyon, kumuha agad ng pangangalagang medikal:alerdyi - pantal, pangangati, hirap na paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal ; pamamaga, pamumula, pangangati, pus, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon.

...

Precaution:

Bago gamitin ang Mydriacyl ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan kung mayroon kang iba pang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkasakit, lalo na ang kondisyon ng balat.

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Mydriacyl nang walang payo ng iyong doktor. ...