Acebutolol


Mylan Laboratories | Acebutolol (Medication)


Desc:

Ang Acebutolol ay isang pumipili, hydrophilic beta-adrenoreceptor blocking ahente na may banayad na intrinsomimetic na aktibidad na ginagamit sa pagpapagamot ng mga pasyente na may hypertension at ventricular arrhythmias. Ang Acebutolol ay may mas kaunting mga antagonistic na epekto sa peripheral vascular ß2-receptors sa pamamahinga at pagkatapos ng pagpapasigla ng epinephrine kaysa sa nonselective ß-antagonist. Sa mga pag-aaral ng solong-dosis sa mga asthmatics na nagsusuri ng mga epekto ng iba't ibang mga beta-blockers sa function ng pulmonary, ang mga mababang dosis ng Acebutolol ay gumagawa ng mas kaunting katibayan ng bronchoconstriction at hindi gaanong pagbawas ng mga beta2 agonist, bronchodilating effects, kaysa sa mga n ahentatibong mga ahente tulad ng propranolol ngunit higit pa sa atenolol. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, ang mga epekto ay posible sa acebutolol hydrochloride. Kabilang dito ang:lightheadedness o malabo, na maaaring maging tanda ng mapanganib na mababang presyon ng dugo (hypotension); isang hindi regular, mabilis, o mabagal na rate ng puso; sakit sa dibdib; mga palatandaan ng mga problema sa atay, tulad ng madilim na ihi, sakit sa itaas ng tiyan, o dilaw na mata o balat; lumalala ang hika; pagkalungkot; mga palatandaan ng pagkabigo sa puso, tulad ng mabilis na pagtaas ng timbang, pamamaga ng mga kamay at paa, at igsi ng paghinga. Mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi, kabilang ang hindi maipaliwanag na pantal, pantal, pangangati, hindi maipaliwanag na pamamaga, wheezing, o kahirapan sa paghinga o paglunok. ...

Precaution:

Ang mga pasyente, lalo na ang mga katibayan ng sakit sa coronary artery, ay dapat na binalaan laban sa pagkagambala o pagtigil sa Acebutolol therapy na walang pangangasiwa ng doktor. Bagaman ang kabiguan ng cardiac ay bihirang nangyayari sa mga napiling wastong mga pasyente, ang mga ginagamot sa mga ahente ng pagharang ng ß-adrenergic ay dapat na payuhan na kumunsulta sa isang manggagamot kung nagkakaroon sila ng mga palatandaan o sintomas na nagmumungkahi ng paparating na CHF, o hindi maipaliwanag na mga sintomas ng paghinga. Habang kumukuha ng mga beta-blockers, ang mga pasyente na may isang kasaysayan ng malubhang reaksyon ng anaphylactic sa iba't ibang mga allergens ay maaaring maging mas reaktibo sa paulit-ulit na hamon, hindi sinasadya, diagnostic, o therapeutic. Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...