Nafarelin


Pfizer | Nafarelin (Medication)


Desc:

Ang Nafarelin ay isang sintetiko (gawa ng tao), na protina na humaharang sa epekto ng natural na Gonadotropin-releasing hormone (GnRH), isang hormone na kinokontrol ang kinakalabasan ng Gonadotropins (isang baso ng mga hormones) sa pamamagitan ng pituitary gland (isang maliit na glandula na matatagpuan sa puno ng utak). Para sa pagtrato nang endometriosis, ang Nafarelin ay ibinibigay bilang isang pang-wisik sa isang butas ng ilong tuwing umaga at isa pang pag-wisik sa isa pang butas ng ilong tuwing gabi sa loob ng 6 na buwan. Ang Nafarelin ay inirereseta para sa pamamahala ng endometriosis, upang mapawi ang sakit at pag-urong ng endometrial implants. Ginagamit din ito para sa pamamahala sa gitna ng maagang pagbibinata/pagdadalaga. ...

Side Effect:

Ang mababang estado ng estrogen at ang pansamantalang pag-tigil ng regla o menopos na kinabibilangan ng Nafarelin ay maaaring maging dahilan ng isang maliit na bagay nang pagliit ng mga buto, na maaaring bahagyang pagkabawi pagkatapos ng paghinto ng pagtrato sa gamot. Ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng malaking tagyawat, sakit sa kalamnan, kabawasan nang laki ng suso, at pangangati ng tisyu sa loob ng ilong. Ang mga epekto ay dapat mawala pagkatapos ihinto ang gamot. Ang mga epekto ng Nafarelin ay kadalasang nauugnay sa mababang estado ng estrogen. Kasama sa mga epekto ang mainit na pakiramdam, pagkatuyot ng ari, pagsakit ng ulo, pagbabago ng kalooban, at kabawasan ng interes sa pakikipagtalik. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay hindi dapat ginagamit sa panahon ng pagbubuntis. Maaari itong makapaminsala sa isang hindi pa ipinanganak na sanggol. Kumunsulta sa iyong doktor para sa higit pang mga detalye at upang talakayin ang mga inaasahang porma ng pagkontrol sa pagbubuntis. Dapat simulan ng mga kababaihan ang gamot na ito sa pagitan ng 2 araw at 4 ng kanilang buwanang dalaw. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa paninigarilyo, pang-araw-araw na inum ng alkohol, pagkakasakit sa buto (osteoporosis) o kasaysayan ng pamilya sa sakit sa buto, sakit sa matres, mataas na antas ng kolesterol / triglyceride. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta muna sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang hindi maipaliwanag na abnormal na pagdurugo ng iyong ari. ...