Naftifine - topical


Unknown / Multiple | Naftifine - topical (Medication)


Desc:

Ang Naftifine ay ginagamit para sa mga impeksyon sa balat tulad ng mga alipunga, labis na pangangati, at buni. Minsan inirereseta ang gamot na ito para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon. Ang Naftifine ay ang pinaghalong krim at dyel na pampahid sa balat. Ang krim na ito ay karaniwang ginagamit nang isang beses sa isang araw at ang gel dalawang beses sa isang araw tuwing umaga at tuwing gabi sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Ang ilan sa mga impeksyon ay nangangailangan ng hanggang 6 na linggo ng paggamot. Gamitin ang Naftifine sa eksaktong pagkakabigay ng direksyon. ...

Side Effect:

Paghapdi, pagkirot, pangangati, pamumula, pagtuyo ng balat, o pangangati sa mismong lokasyon ay maaaring maganap. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay magpapatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Alalahanin mo na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil binigyan nya ito ng pagpapasya na ang benepisyo nito sa iyo ay mas malaki kaysa sa panganib na mga epekto. Maraming mga taong gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Ang isang napaka-seryosong alerdyi na reaksyon sa gamot na ito ay madalang. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerhiya, kabilang ang:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, suliranin sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang naftifine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa Allylamine antifungals (halimbawa, Terbinafine) o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga di-aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga suliranin. Bago gamitin ang gamot na ito sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...