Android


Valeant Pharmaceuticals International | Android (Medication)


Desc:

Ang Android/methyltestosterone ay ginagamit sa mga lalaking hindi makagawa ng sapat na natural na substansyang tinatawag na testosterone. Sa mga lalaki, ang testosterone ay responsible para sa madaming normal na paggawa, kasama ng paglaki at pagbuo ng ari, kalamnan, at buto. Ito rin ay tumutulong sa pagsasanhi ng normal na pansekswal pagbuo (pagbibinata) sa mga lalaki. Ang Android ay katulad sa natural na testosterone na pinuprodyus ng iyong katawan. Ito ay kasama sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang androgens. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-aapekto sa maraming sistema sa katawan upang ang katawan ay mabuo at gumawa ng normal. Ang Android/methyltestosterone ay maaari ring gamitin sa ilang mga kabataang lalaki upang magsanhi ng pagbibinata sa mga nagkaroon ng naantalang pagbibinata. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, pagbabago sa kulay ng balat, tumaas/bumabang pansekswal na interes, malangis na buhok, at tigyawat ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin sa iyong doktor agad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban (tulad ng pagkabalisa, depresyon, tumaas na pagkagalit), hirap sa pagtulog/paghilik. Kung ikaw ay lalaki, sabihin agad sa iyong doktor agad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: hirap sa pag-ihi; pamamaga/panlalambot ng suso, madalas/tumagal na pagtayo ng ari. Madalang, ang mga lalaki ay maaaring magkaroon ng masakit o tumagal na pagtayo ng ari na tumatagal ng 4 o mas marami pang oras. Kung ito ay mangyari, ihinto ang paggamit ng gamot at humingi ng agarang atensyong medikal, o kung ang permanenteng problema ay mangyari. Ang medikasyong ito ay pwedeng magpapababa sa produksyon ng tamod, isang epekto na nagpapababa sa pag-aanak ng lalaki. Kung ikaw ay babae, sabihin sa iyong doktor agad kung aliniman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: paglalim ng boses, pagkapaos, hindi pangkaraniwang pagtubo ng buhok sa mukha/katawan, lumaking clitoris, iregular na regla. Ang medikasyong ito ay pwedeng magsanhi sa iyong katawan na magpanatili ng sobrang tubig (edema). Ito ay pwedeng magpataas sa iyong panganib ng pagpapalya ng puso. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot n ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong: kanser sa suso sa lalaki, kanser sa prosteyt. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa puso (tulad ng pagpapalya ng puso, sakit ng dibdib, atake sa puso), mga problema sa atay, mga problema sa bato, ibang uri ng kanser, ilang imbalanse sa mineral (mataas na lebel ng kaltsyum sa dugo), mataas na kolesterol, altapresyon, lumaking prosteyt, mga problema sa paghina (tulad ng sleep apnea, chronic obstructive pulmonary disease- COPD), dyabetis. Kung ikaw ay mayroong dyabetis, ang produktong ito ay maaaring magpababa sa iyong lebel ng asukal sa dugo. Suriin ang iyong level ng asukal sa dugo ng regular ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong mga sintomas ng mababang asukal sa dugo, tulad ng tumaas na pagkagutom, pagkahilo, o hindi pangkaraniwang pamamawis. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...