Nalidixic acid - oral


Zentiva | Nalidixic acid - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay isang antibiotiko na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa pag-ihi. Ang gamot na ito ay gumagana ng mas mahusay kung ito ay naiinum kapag walang laman ang tiyan, isang oras bago o dalawang oras pagkatapos kumain. Inumin ang bawat dosis kasabay nang isang basong tubig. Kung ang pagkasira ng tiyan ay nangyayari, sabayan ito ng pagkain o gatas. Gamitin ang gamot na ito dalawang (2) oras bago, o dalawang (2) oras pagkatapos gumamit ng anumang mga gamot na naglalaman ng magnesium, aluminyo, o calcium. ...

Side Effect:

Ang ilang mga epekto ay maaaring mangyari tulad ng mga sakit sa kabag sa loob ng bituka (sakit sa tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae), mga sintomas ng alerdyi (rasuri, pruritus, urticarial, eosinophilia, pananigas ng kasukasuan), sensitibong reaksyon ng balat. Hindi gaanong karaniwang naoobserbahan na pag-kaantok, sakit ng ulo, pagkahilo, cholestasis, paresthesias, thrombopenie o hemolytic anemia. Minsan ito ay nagtatala ng mga bisual na pagkagambala (mga pagbabago sa pang-unawa sa mga bagay ng kulay, diplopia, nababawasan ang katalinuhan sa paningin/pananaw), kabaliktaran ng pagbabawas ng dosis. Ang nakakalason na sakit sa pag-iisip at mga pag-atake ay maaaring mangyari sa mataas na dosis sa isang tao na madaling kapitan (ng spilepsya). Sa mga sanggol at mga bata ay nakikita (bihira) na mga palatandaan ng napapaloob sa pagtaas ng presyon ng dugo (nakaumbok na bumbunan, pailar edema, sakit ng ulo), na mabilis na nawawala nang sunud-sunod pagkatapos ng hindi pagpapagtuloy. ...

Precaution:

Ang kaukulang bilang ng dugo, bato at atay na mga pagsusuri ay dapat gawin sa regular na panahon kung ang pag-gamot nito ay patuloy na higit sa dalawang (2) linggo. Ang Nalidixic acid ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may sakit sa atay, epilepsya, o malubhang tserebral arteriosclerosis. Habang ang kaukulang pag-iingat ay dapat mangyari sa mga pasyente na may matinding pagpalya ng bato, ang mga therapeutic concentrations ng gamot sa pag-ihi, nang walang nadagdagang pagkalason dahil sa akumulasyon ng gamot sa dugo. Katamtaman hanggang sa malubhang mga reaksyon ng phototoxicity ay napansin sa mga pasyente na nahantad or nabilad sa direktang sikat ng araw habang tinatanggap ito o sa iba pang mga miyembro o kasapi ng droga na ito. Ang labis na pagbilad sa sikat ng araw ay dapat iwasan. Ang terapewtika ay dapat na ipagpatuloy kung nangyayari ang phototoxicity. Kung ang paglaban ng bakterya sa Nalidixic acid ay lumilitaw sa panahon ng paggamot, karaniwang ginagawa ito sa loob ng Apatnaput walong (48) oras, pinahihintulutan nito ang mabilis na pagbabago sa isa pang pangontra sa mikrobyo. Samakatuwid, kapag ang klinikal na tugon ay hindi kasiya-siya o kung ang pagkabinat ay naganap, ang kultura at mga pagsubok sa sensitibong pagsusulit ay dapat na maulit. Ang mababang dosis nang Nalidixic acid sa panahon ng paunang paggamot (na may mas mababa sa Apat (4) sa bawat araw para sa mga matatanda) ay maaaring mahulaan sa paglitaw ng paglaban sa bakterya. ...