Naphazoline - ophthalmic


Unknown / Multiple | Naphazoline - ophthalmic (Medication)


Desc:

Ang Naphazoline ay isang decongestant na ginamit upang mapawi ang pamumula, puffiness, at pangangati / pagtutubig ng mga mata dahil sa sipon, alerhiya, o mga pagkairita ng mata (smog, swimming, o may suot na contact lens). Ito ay kilala bilang isang sympathomimetic (alpha receptor agonist) na gumagana sa mata upang bawasan ang pagsisikip. Ginagamit ang mga apektadong mga mata ayon sa itinuro. Ikiling ang iyong ulo, tumingin sa itaas, at hilahin ang ibabang takip ng mata upang makagawa ng isang supot. Hawakan nang direkta ang dropper sa mata at ilagay ang 1 drop sa lalagyan. Tumingin sa ibaba at malumanay na isara ang iyong mga mata sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Ilagay ang isang daliri sa sulok ng mata malapit sa ilong at ilapat ang banayad na presyon. Pipigilan nito ang gamot sa pag-agos ng layo sa mata. Ang labis na paggamit ng ganitong uri ng gamot ay maaaring magresulta sa pagtaas ng pamumula ng mata (rebound hyperemia). ...

Side Effect:

Ang pakiramdam ng nakakakiliti , pamumula, pagpapalawak ng itim ng mga mata, o malabo na paningin ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpapatuloy o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kaagad. Kung inutusan ka ng iyong doktor na gamitin ang gamot na ito, tandaan na siya ay nakakaalm nang mga benepisyo sa iyo ay mas malaki kaysa sa panganib ng mga epekto. Maraming mga taong gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na ito ay nagaganap:pagkahilo, pagduduwal, pagpapawis, pag-aantok, kahinaan, pagkabagabag, lumalait na pamumula / pangangati / pamamaga sa o sa paligid ng mga mata. Balitaan kaagad ng iyong doktor kung mayroon man sa mga bihirang ngunit napaka ang mga malubhang epekto ay nangyayari:sakit sa mata, iba pang mga problema sa paningin, sakit ng ulo, pagbaba sa temperatura ng katawan, hindi regular na tibok ng puso. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihirang. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi ito isang kumpletong listahan ng posibleng mga epekto.

...

Precaution:

Bago gamitin ang naphazoline, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap (tulad ng mga preserbatibo tulad ng benzalkonium chloride), na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:mga problema sa puso (halimbawa, pagtaas ng presyon ng dugo), glaucoma, diabetes, impeksyon sa mata/pagkasugat, overactive thyroid (hyperthyroidism). Matapos mong ilapat ang gamot na ito, ang iyong paningin ay maaaring pansamantalang lumabo. Ang gamot na ito ay maaari ka ring mahilo o antok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na pananaw hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga ganyang aktibidad nang ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag gumagamit ng gamot na ito sa mga bata dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto nito, lalo na ang matinding pag-aantok at malubhang nabawasan ang temperatura ng katawan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...