Naproxen


Unknown / Multiple | Naproxen (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Naproxen para sa paggamot nang banayad hanggang sa katamtamang sakit, pamamaga, at lagnat. Ang Naproxen ay kabilang sa isang uri ng mga gamot na tinatawag na mga di-steroidal na mga kontra-pamamaga na gamot. Pinipigilan ng Naproxen ang enzyme na gumagawa ng mga prostaglandin (cyclooxygenase), na nagreresulta sa mas mababang konsentrasyon ng mga prostaglandin. Bilang resulta, ang pamamaga, sakit at lagnat ay nababawasan. ...

Side Effect:

Minsan ang ulser sa tiyan at pagdurugo ng bituka ay maaaring maganap nang walang anumang pagsakit ng tiyan. Ang mga itim na tool ng tarry, panghihina, at pagkahilo na nakatayo ay maaaring ang tanging mga palatandaan ng pagdurugo. Ang tuluy-tuloy na pagpapanatili, mga pagbabara ng dugo, pag-atake sa puso, pagtaas ng presyon, at pag-palya ng puso ay nauugnay din sa paggamit ng mga NSAID. Ang pinaka-karaniwang epekto mula sa Naproxen ay pamamantal, pagkakaroon ng pagtunog sa tainga, pagsakit ng ulo, pagkahilo, pagka-antok, pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagtatae, pagtigas ng dumi, paghapdi ng dibdib, pagpapanatili ng likido at igsi ng paghinga. ...

Precaution:

Huwag magmaneho, o gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga naturang gawain. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagdurugo ng tiyan. Bago inumin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na nang:hika (kabilang ang isang kasaysayan ng lumalalang paghinga pagkatapos uminom ng aspirin o iba pang mga NSAID), mga karamdaman sa pagdurugo (tulad ng anemya, pagdurugo / suliranin ng pagbabara), suliranin sa paglaki ng ilong (polyp ng ilong), sakit sa puso, at iba pa. Iwasan ang matagal na pagkakababad sa araw, mga pagbibilad sa mga lilim ng araw. Gumamit ng proteksyon sa araw at magsuot ng na damit pagsalag kapag nasa labas. Ang ilang mga produkto ng Naproxen ay naglalaman ng asin (sodium). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...