Nascobal


QOL Medical | Nascobal (Medication)


Desc:

Nascobal / cyanocobalamin, ang pang wisik sa ilong ay ipinahiwatig para sa pagpapanatili ng normal na katayuan ng hematologic sa nanganganib na mga pasyente ng anemia na nasa pagpapagaling kasunod ng intramuscular bitamina B12 therapy at walang pag-uugnay sa nervous na sistema. Nascobal Nasal Spray ay ipinapahiwatig din bilang suplemento para sa iba pang kakulangan sa bitamina B12 kabilang ang:kakulangan sa pagdiyeta ng bitamina B12 na nagaganap sa mahigpit na mga dietary ng vegetarian; malabsorption ng bitamina B12 na nagreresulta mula sa mga kondisyon kabilang ang impeksyon sa HIV, AIDS, at ang sakit na Crohn; hindi sapat na pagtatago ng intrinsic factor na nagreresulta mula sa mga sugat na sumisira sa gastric mucosa at iba pang mga kondisyon na nauugnay sa gastric atrophy kabilang ang maramihang sclerosis, impeksyon sa HIV, AIDS, ilang mga endocrine disorder, kakulangan sa iron at subtotal gastrectomy; kabuuang kabag; kumpetisyon para sa bitamina B12 ng mga parasites sa bituka o bakterya; at hindi sapat na paggamit ng bitamina B12 na maaaring mangyari kung ang mga antimetabolites para sa bitamina ay nagtatrabaho sa paggamot ng neoplasia. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Nascobal ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerhiya - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; pananakit ng dibdib, lalo na sa kawalan ng paghinga, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, biglaang pagbabago ng paningin, pangangatal sa pananailata. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mas karaniwang at hindi gaanong malubhang epekto ay kasama ang mga sumusunod na sintomas:sakit ng ulo; sipon; masakit ang tiyan; o pamamanhid o tingling. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Nascobal, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mababang antas ng potasa sa dugo na kilala bilang hypokalemia, gota o isang tiyak na sakit sa dugo na tinatawag na polycythemia vera, isang tiyak na sakit sa mata - sakit ng Leber, iba pang kakulangan sa bitamina o mineral, lalo na ang folic acid at iron. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Nascobal nang walang payo ng iyong doktor. ...