Nasonex


Schering-Plough | Nasonex (Medication)


Desc:

Ang Nasonex / mometasone ay ginagamit upang gamutin at maiwasan ang mga sintomas ng ilong tulad ng pagsisikip, pagbahing, at sipon na dulot ng pana-panahong mga alerdyi o taon-taon. Ginagamit din ang Nasonex upang gamutin ang mga paglaki ng ilong (nose polyp) sa mga matatanda. Ang Nasonex / mometasone ay isang steroid. Pinipigilan nito ang pagpapakawala ng mga sangkap sa katawan na nagdudulot ng pamamaga. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto na nauugnay sa nose mometasone furoate ay sakit ng ulo, pangangati ng ilong, pagbahing at paminsan-minsan pagdurugo mula sa ilong. Ang pagbubutas ng nose sepal, impeksyon sa impeksyong fungal ng ilong, at mga kaguluhan ng panlasa at amoy ay naiulat. Ang mas mataas na dosis ng mometasone ay maaaring maging sanhi ng pagsugpo sa kakayahan ng katawan na gumawa ng sariling likas na glucocorticoid sa adrenal gland. Ang mga taong may pagsugpo sa kanilang mga adrenal glandula (na maaaring masuri ng isang doktor) ay kakailanganin ng pagtaas ng mga glucocorticoid, marahil sa pamamagitan ng oral o intravenous ruta, sa mga panahon ng mataas na pisikal na stress o talamak na sakit kapag ang mga glucocorticoids ay partikular na mahalaga. Ang mga Intranasal steroid ay maaaring maging sanhi ng pagsugpo sa paglago, nagpapahina sa immune system, at maaaring madagdagan ang panganib ng glaucoma, at cataract. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Nasonex, sabihin sa iyong doktor kung nagkasakit ka o nagkaroon ng impeksyon sa anumang uri. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon kang glaucoma o mga katarata, herpes simplex impeksyon ng iyong mga mata, tuberculosis, sugat o ulser sa iyong ilong, o kung kamakailan lamang ay nagkaroon ka ng pinsala o operasyon sa iyong ilong. Maaaring tumagal ng hanggang 2 linggo ang pag-inom ng gamot na ito bago mapabuti ang iyong mga sintomas. Para sa pinakamahusay na mga resulta, patuloy na gamitin ang gamot ayon sa direksyon. Makipag-usap sa iyong doktor kung ang iyong mga sintomas ay hindi maging mabuti pagkatapos ng isang linggong gamutan. Upang matiyak na ang Nasonex ay hindi nagdudulot ng mga nakakapinsalang epekto sa iyong ilong o sinuses, maaaring nais ng iyong doktor na suriin ang iyong pag-unlad nang regular. Ang nasonex ay maaaring magpababa ng mga selula ng dugo na makakatulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon. Tumawag sa iyong doktor para sa pag-iwas sa paggamot kung ikaw ay nalantad sa chicken pox o tigdas. Ang mga kondisyong ito ay maaaring maging seryoso o kahit na nakamamatay sa mga taong gumagamit ng Nasonex. Iwasan malagyan ng Nasonex ang iyong mga mata. Kung mangyari man ito, banlawan ng tubig at tawagan ang iyong doktor. Ang mga gamot na steroid ay maaaring makaapekto sa paglaki ng mga bata. Makipag-usap sa iyong doktor kung sa palagay mo ang iyong anak ay hindi lumalaki sa isang normal na uri habang gumagamit ng Nasonex. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Nasonex nang walang payo ng iyong doktor. ...