Natrecor


Janssen Pharmaceutica | Natrecor (Medication)


Desc:

Ang Natrecor / nesiritide ay nakakarelaks at nagpapalabas ng mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng presyon ng dugo. Ginagamit ito upang mapagbuti ang paghinga sa mga taong may pagpapalya sa tibok ng puso (CHF). ...

Side Effect:

Tumawag kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga malubhang epekto kagaya nang:pagkahilo, sakit sa dibdib, mabilis na ritmo ng puso, o pagkalito sa sandaling natanggap mo ang nesiritide; pakiramdam light-head, malabo; pag-ubo ng dugo; o lagnat, maputlang balat, madaling bruising, hindi pangkaraniwang kahinaan. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pananakit, pangangati, o pamamaga kung saan inilagay ang karayom ng IV; pamamanhid o tingling; antok; panginginig o pag-iling; ubo; nadagdagan ang pagpapawis; pantal sa balat o pangangati; mga cramp ng binti; o malabo na paningin. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Natrecor kung ikaw ay alerdyik sa nesiritide, o kung mayroon kang napakababang presyon ng dugo. Kung mayroon kang sakit sa bato, maaaring mangailangan ka ng pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsubok upang ligtas na matanggap ang gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang mga problema sa puso na mayroon ka o mayroon sa nakaraan. Mayroong ilang mga kondisyon sa puso na maaaring mapanganib para sa iyo na makatanggap ng Natrecor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Natrecor nang walang payo ng iyong doktor. ...