Nebivolol


Zentiva | Nebivolol (Medication)


Desc:

Ang Nebivolol ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na beta-blockers. Ang mga beta-blockers ay nakakaapekto sa puso at sirkulasyon (daloy ng dugo sa pamamagitan ng mga arterya at mga ugat). Ang Nebivolol ay ginagamit upang gamutin ang hypertension (mataas na presyon ng dugo). ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ay nagpapatuloy o nagiging nakakabahala kapag gumagamit ng Nebivolol:pagkahilo; pagkapagod; sakit ng ulo; pagduduwal; sakit sa tiyan; problema sa pagtulog. Humingi kaagad ng medikal na atensyon kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay nangyayari kapag gumagamit ng Nebivolol:malubhang reaksiyong alerhiya (pantal; pantal; pangangati; kahirapan sa paghinga; pagsisikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; hindi pangkaraniwang pamamaos o pamamalat) ; sakit sa dibdib o higpit; malabo; mga pagbabago sa kaisipan o kalooban; pamamanhid o pangingilabot ng mga kamay; paulit-ulit o matinding pagbabago ng pangitain; pula, namamaga, namula, o nagbalat ng balat; malubhang pagkahilo; igsi ng paghinga o paghuni; biglaan ngunit hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang; pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong, o paa; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan; hindi karaniwang mabagal o hindi regular na tibok ng puso; napakalamig o asul na daliri o daliri ng mga paa. ...

Precaution:

Huwag laktawan ang mga dosis o itigil ang paggamit ng nebivolol nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor. Ang pagtigil bigla ay maaaring magpalala ng iyong kalagayan o maging sanhi ng iba pang mga malubhang problema sa puso tulad ng matinding sakit sa dibdib, o atake sa puso. Maaaring kailanganin mong gumamit ng mas kaunti at mas kaunti pa bago mo ihinto ang gamot nang lubusan. Kung kailangan mo ng operasyon, sabihin sa siruhano nang maaga na gumagamit ka ng nebivolol. Ang Nabivolol ay maaaring makaapekto sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung nagmamaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging alerto. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...