Nelarabine Injection


GlaxoSmithKline | Nelarabine Injection (Medication)


Desc:

Ang Nelarabine ay isang pangkontra sa kanser (antineoplastic o cytotoxic), chemotherapy na gamot. Ang gamot na ito ay inuri bilang isang antimetabolite. Ang Nelarabine ay ginagamit upang gamutin ang T-cell talamak na lymphoblastic leukemia (T-ALL) at T-cell lymphoblastic lymphoma (T-LBL) na ang sakit ay hindi tumutugon o bumibigay pagkatapos ng paggamot na may hindi bababa sa dalawang mga regimen ng chemotherapy. ...

Side Effect:

Mahalagang mga bagay na dapat tandaan tungkol sa mga epekto ng Nelarabine:karamihan sa mga tao ay hindi nakakaranas ng lahat ng nakalista na mga epekto ng Nelarabine. Ang mga sumusunod na epekto ay pangkaraniwan para sa mga pasyente na gumagamit ng Nelarabine:mababang bilang ng dugo (anemia, neutropenia, thrombocytopenia), pagduduwal, pagkapagod. Ang mga epektong ito ay hindi gaanong karaniwang mga epekto ng mga pasyente na tumatanggap ng Nelarabine:ubo, lagnat, matinding pagtulog, pagtatae, pagsusuka, tibi, pagkahilo, peripheral neuropathy, igsi ng paghinga, sakit ng ulo, hypoesthesia, asthenia, paresthesia, pamamaga, pananakit ng kalamnan, petechiae, pagsakit, pamamaga ng parte sa pag-iisip. Ang Nelarabine ay maaaring maging sanhi ng malubhang mga problema sa nervous system kabilang ang:matinding pagtulog, pamamanhid at tingling sa mga kamay, daliri, paa o daliri ng paa (peripheral neuropathy). Bihirang mga naiuulat; mga seizure, koma, kahinaan at pagkalumpo. ...

Precaution:

Bago simulan ang paggamot ng Nelarabine, siguraduhing sinabi mo sa iyong doktor ang tungkol sa anumang iba pang mga gamot na iyong iniinom (kasama ang reseta, over-the-counter, bitamina, mga halamang gamot sa damo, atbp. ). Huwag gumamit ng aspirin, o mga produktong naglalaman ng aspirin maliban kung pinahihintulutan ito ng iyong doktor. Ipagbigay-alam sa iyong propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay buntis o maaaring buntis bago magsimula ang Nelarabine. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...