Neupogen


Amgen | Neupogen (Medication)


Desc:

Ang Neupogen / filgrastim ay ginagamit upang gamutin ang neutropenia, isang kakulangan ng ilang mga puting selula ng dugo na dulot ng kanser, pagsalin sa utak ng buto, pagtanggap ng chemotherapy, o ng iba pang mga kondisyon. Ang Neutropenia ay maaaring isang matagal na kondisyon kung saan ang iyong katawan ay hindi gumawa ng sapat na neutrophil o maaaring sanhi ng mga gamot na ginagamit upang gamutin ang kanser. Ang Neupogen ay isang anyo na gawa ng tao na isang protina na nagpapasigla sa paglaki ng mga puting selula ng dugo sa iyong katawan. Ang mga puting selula ng dugo ay tumutulong sa iyong katawan na lumaban sa impeksyon. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng Neupogen at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang malubhang epekto tulad ng mga:biglaan o matinding pagsakit sa iyong kaliwang itaas na tiyan na kumakalat sa iyong balikat; mabilis na paghinga o maikling paghinga; o mga palatandaan ng impeksiyon tulad ng lagnat, panginginig, namamagang lalamunan, sintomas ng trangkaso, madaling magkapasa o pagdurugo (dumurugong ilong, dumurugong gilagid), pagkawala ng gana, pagduduwal at pagsusuka, mga sugat sa bibig, hindi pangkaraniwang kahinaan. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring:pagtatae, paninigas ng dumi; sakit sa buto; pagsakit ng kalamnan; paglagas ng buhok; pagsakit ng ulo, pagod na pakiramdam; banayad na pamamantal sa balat; o nangangati, pamamaga, o pamumula kung saan ang gamot ay iniiniksyon. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang mga:pagpapapantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Neupogen kung ikaw ay alerdyi sa filgrastim o sa iba pang mga gamot na naglalaman ng bakterya ng E. Coli. Upang matiyak na ligtas kang gumamit ng filgrastim, sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka nang iba pang mga kondisyong ito:karamdaman sa selula; isang karamdaman sa selula ng dugo; talamak na myeloid leukemia; myelodysplasia (tinatawag ding preleukemia); o kung tumatanggap ka ng paggamot sa chemotherapy o radiation. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Neupogen nang walang payo ng iyong doktor. ...