Neuro - K


Merck & Co. | Neuro - K (Medication)


Desc:

Ang Neuro-K / pyridoxine (bitamina B6)) ay ginagamit upang maiwasan o gamutin ang mababang antas ng bitamina B6 sa mga taong hindi nakakakuha ng sapat na bitamina mula sa kanilang mga diyeta, o dahil sa ilang mga kondisyon tulad ng alkoholismo, sakit sa atay, sobrang aktibo na teroydeo. pagpalya ng puso o paggagamot. Ang Neuro-K ay ginagamit din upang maiwasan o gamutin ang isang tiyak na sakit sa nerbiyos na tinatawag na peripheral neuropathy na sanhi ng ilang mga gamot, at upang gamutin ang ilang mga namamana na sakit. Ang gamot na ito ay dapat na iniinum sa pamamagitan ng bibig, may kinain man o wala, karaniwang isang beses sa isang araw, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag taasan ang dosis o dalasan ang pag inom nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karaniwan, kapag ginagamit sa normal na dosis, ang Neuro-K ay ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi nagiging sanhi ng matinding masamang reaksyon. Ganunpaman, napapansin mo na ang alinman sa mga sumusunod na bihira, ngunit malubhang epekto ay agad na humingi ng pangangalagang medikal:sakit ng ulo, pagduduwal, pagka-antok, pamamanhid o pangingilabot ng mga braso o binti. Ang isang reaksiyong alerdyi ay bihira, ngunit kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay nangyari, kumuha ng pangangalagang medical kagaya nang mga:pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerhiya, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, ang inirekumendang dosis ay ligtas para sa sanggol. Bagaman, kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang Neuro-K. ...