Neutra - Phos


ALZA | Neutra - Phos (Medication)


Desc:

Ang Neutra-Phos-K / potassium phosphate powder para sa solusyon ay isang acidifier ng ihi. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng acid sa ihi, na nagpapababa sa PH ng ihi. Maaaring mabawasan nito ang paglaki ng ilang mga bakterya sa ihi at makakatulong na matunaw ang mga bato ng calcium. Ginagamit ito para mapigilan ang mga bato sa kidney. Maaari rin itong magamit para sa iba pang mga kundisyon na tinukoy ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kung mayroon kang mga bato sa kidney, may posibilidad na maipasa mo ang mga lumang bato pagkatapos simulan ang paggamot sa potassium phosphate at sodium phosphate. Ang pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, at pagtatae ay kabilang sa mga pinakakaraniwan. Ang mga side effects na ito ay karaniwang nagpapagaan pagkatapos ng ilang araw ng therapy. Itigil ang pag-inom ng photassium phosphate at sodium phosphate at humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng reaksyon ng alerdyi (kahirapan sa paghinga; pagsara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o pantal). ...

Precaution:

Bago gamitin ang Neutra-Phos-K, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay nalalapat sa iyo:kung kumuha ka ng anumang reseta o gamot na hindi nagpapahayag, paghahanda ng herbal, o suplemento sa pandiyeta; kung mayroon kang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap; kung ikaw ay nasa isang sodium- o potassium-restricted diet; kung mayroon kang sakit sa puso o pagpalya ng puso, mga problema sa bato, myotonia congenita, pamamaga ng mga kamay at paa, nahihirapang huminga dahil sa pamamaga ng mga baga, mga problema sa atay, malubhang pagkasunog, paglambot ng mga buto, mataas na antas ng sodium sa dugo, mataas na presyon ng dugo, isang hindi aktibo na glandula ng adrenal, pamamaga ng pancreas, o rickets; kung dehydrated ka. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Neutra-Phos-K nang walang payo ng iyong doktor. ...