Niacor


Upsher-Smith Laboratories | Niacor (Medication)


Desc:

Ang Niacor / niacin ay isang antihyperlipidemic. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mababang densidad ng lipoprotein (masama) kolesterol at triglycerides at pag-angat ng mataas na densidad lipoprotein (mabuti) na kolesterol. Ang Niacin na tinatawag ding nicotinic acid, ay isang bitamina B (bitamina B3). Ito ay nagaganap nang natural sa mga halaman at hayop, at idinagdag din sa maraming mga pagkain bilang isang suplemento at bitamina. Ang Niacin ay naroroon din sa maraming mga bitamina at suplemento sa nutrisyon. Ang Niacin ay ginagamit upang gamutin at maiwasan ang kakulangan ng natural na niacin sa katawan, at upang bawasan ang kolesterol at triglycerides (mga uri ng taba) sa dugo. Ginagamit din ito upang bawasan ang panganib ng pag-atake sa puso sa mga taong may mataas na kolesterol na mayroon nang karanasan sa atake sa puso. Minsan ginagamit ang Niacin upang gamutin ang coronary artery disease (tinatawag ding atherosclerosis). Ang pagpapabuti ng mga antas ng kolesterol ay binabawasan ang panganib para sa isang pangalawang atake sa puso, pagbagal o pagpapagamot ng paninigas ng mga arterya, at pagbaba ng napakataas na antas ng serum triglyceride. Ginagamit ito kasabay ng pagdidiyeta. Maaari itong magamit nang mag-isa o sa iba pang mga gamot. Maaari rin itong magamit para sa iba pang mga kundisyon na tinukoy ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Tawagan mo agad ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga malubhang epekto:nakakaramdam ng pag-gaan, pag-lalabo ng paningin; mabilis, pag-pipintig, o hindi pantay na pagtibok ng puso; pakiramdam nang maikling paghinga; pamamaga; paninilaw (pagdidilim ng iyong balat o mata); o sakit sa kalamnan, pag lambot, o panghihina na may mga sintomas ng lagnat o trangkaso at pagdilaw ng kulay ng ihi. Hindi gaanong malubhang epekto ng niacin ay kinabibilangan ng:banayad na pagkahilo; pag-init, pamumula, o pangingilabot sa ilalim ng iyong balat; pangangati, panunuyo ng balat; pagpapawis o panginginig; pagduduwal, pagtatae, pag dighay, pagkakaroon ng kabag; sakit sa kalamnan, pagpulikat ng binti; o mga problema sa pagtulog (hindi makatulog). Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang ilan sa mga kondisyong medikal ay maaaring makipag-ugnayan sa Niacor. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay naaaplay sa iyo:kung umiinom ka ng anumang inireseta o gamot na hindi nagpapahayag, paghahanda ng herbal, o pandagdag sa pang-diyeta; kung mayroon kang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap; kung mayroon kang kasaysayan ng sakit sa dibdib, diyabetis, mga suliranin sa pantog ng apdo, glaucoma, gota, suliranin sa puso o isang kamakailang pag-atake sa puso, mga suliranin sa bato o atay, mababang presyon ng dugo, mababang antas ng posteyt, mga problema sa kalamnan (halimbaw:rhabdomyolysis), mga problema sa tiyan ( halimbawa, peptic ulcers), o mga problema sa teroydeo; kung mayroon kang kasaysayan ng mga problema sa pagdurugo o pagkuha ng mga anti-coagulant (halimbawa, warfarin); kapag naka-ubos ka ng malaking halaga ng alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi gumagamit ng Niacor nang walang payo ng iyong doktor. ...