Nicomide


Sirius Laboratories | Nicomide (Medication)


Desc:

Ang Nicomide ay nagbibigay ng natatanging panghalili upang tulungang ang pagkalat ng tagiyawat gamit ang madaling inumin na suplemento. Kasamang suporta para sa mga pasyente na nasa tradisyunal na mga gamutan. Ito ay isang nutrisyunal na pormula ng bitamina / mineral, na ginawa upang matugunan ang mga mahahalagang kakulangan sa bitamina / mineral na nauugnay sa non-cystic na tagiyawat. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal ay naiulat kapag ang niacin at zinc ay ibinibigay ng mas mataas ang sukat at dami kaysa sa inirekomenda para sa Nicomide; kung mararanasan, samahan ito ng pagkain. Ang Niacin ay hindi nauugnay sa pamumula, pakiramdam na nasusunog na balat na karaniwang nauugnay sa nicotinic acid. Ang pagiging sensitibo sa alerhiya ay bihirang naiuulat pagkatapos ng pag-inom gamit ang bibig o paginhiksyon ng folic acid. Bagamat bihira, ang mga pansamantalang pagtaas sa mga pagsusuri sa pagtatrabaho ng atay ay naiulat kapag ang niacin ay ibinibigay ng mas mataas/malaki ang sukat at dami kaysa sa inirekumendang Nicomide. ...

Precaution:

Ang Nicomide ay hindi inirerekomenda para sa mga buntis na pasyente o sa mga may pernicious anemia. Ang folic acid ay maaaring magtago ng mga sintomas ng nakakasamang anemia habang ang mga neurological na sintomas ay lumalala. Gumamit nang may pag-iingat sa mga pasyente na nagkaroon na ng paninilaw ng balat, sakit sa atay o diyabetis. Ang mga multivitamin at mineral ay maaaring mapasa sa gatas ng suso at maaaring makapinsala sa isang sanggol na pinapasuso. Huwag gamitin ang gamot na ito nang hindi sinasabi sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso sa isang sanggol. ...