Nicotine - patch


GlaxoSmithKline | Nicotine - patch (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay makakatulong sa iyo na huminto sa paninigarilyo sa pamamagitan ng pagpapalit ng nikotina sa mga sigarilyo. Ang nikotina sa tabako ay isang mahalagang bahagi nang pagkagumon sa sigarilyo. Kapag tumigil ka sa paninigarilyo, mabilis na bumababa ang iyong antas ng nikotina. Ang pagbagsak na ito ay maaaring maging sanhi ng mga sintomas ng pag-tanggal tulad ng labis na pananabik sa tabako, pagkabagabag, pagkamayamutin, sakit ng ulo, pagtaas ng timbang, at kahirapan sa pag-iisip. Ang paghinto sa paninigarilyo ay mahirap at ang iyong pagkakataon na mapagtagumpayan ito ay mas mainam kapag ikaw ay nakahanda at nagkaroon ng pangako na huminto. Ang mga produktong kapalit ng nikotina ay bahagi ng isang kabuuang programa ng paghinto sa paninigarilyo na kasama ang pagbabago ng pag-uugali, pagpapayo, at suporta. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng sakit sa baga, kanser, at sakit sa puso. ...

Side Effect:

Maaaring maganap ang banayad na pangangati, pamumula, paghapdi, at pagkirot sa lugar ng pinag-aplayan ay maaring mangyari. Itigil ang paggamit ng produktong ito at sabihin sa iyong doktor kung ang pamumula na dulot ng patse ay hindi nawawala pagkatapos ng apat (4) na araw. Ang pagduduwal, pagkahilo, pamumula, o sakit ng ulo ay maaari ring mangyari. Ang mga karaniwang sintomas ng pag-alis ng nikotina ay maaaring mangyari kapag ihihinto mo ang paninigarilyo at kasama ang pagkahilo, pagkabalisa, pagkalungkot, o problema sa pagtulog, bukod sa iba pa. Kung ang alinman sa mga sintomas ng pag-alis o mga epekto ay nagpapatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang mga malubhang epekto ay mas lamang kung patuloy kang naninigarilyo habang ginagamit ang produktong ito. Huwag manigarilyo habang ginagamit mo ang gamot na ito. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nangyari:mga pagbabago sa kaisipan / kalooban (halimbawa:pagkamayamutin, problema sa pagtulog, masidhing panaginip), pamamanhid / pangingilabot ng mga kamay / mga paa, pamamaga ng kamay / sakong /mga paa. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at maghanap kaagad ng medikal na atensyon, kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong mga epekto na nangyari kagaya nang:pagsakit ng dibdib, pagkalito, matinding sakit ng ulo, mabilis / hindi regular / na pagtibok ng puso, bulol na pananalita, panghihina sa isang panig ng katawan. Ang isang malubhang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko na kung ikaw ay alerdyi sa malagkit na pamatse o anumang mga gamot. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang mga gamot na inireseta at hindi inirereseta na iyong iniinom. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ka ng atake sa puso, hindi regular na ritmo ng puso, angina (sakit sa dibdib), ulser, hindi mapigilang presyon ng dugo, sobrang aktibong teroydeo, pheochromocytoma, o isang kondisyon sa balat o karamdaman. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Nicotine at nicotine patse ng balat ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa sanggol. Huwag manigarilyo o gumamit ng iba pang mga produktong nikotina habang gumagamit nicotine skin patches dahil maaaring sumobra sa nikotina ang maging resulta. ...