Nicotinic acid


Abbott Laboratories | Nicotinic acid (Medication)


Desc:

Ang nikotinic acid / niacin ay isang bahagi ng normal na diyeta na mahalaga sa iba't ibang mga reaksyong kemikal sa katawan. Ginagamit itong medikal upang gamutin ang mga indibidwal na may kakulangan sa niacin. Ang naunang kakulangan ng niacin ay maaaring humantong sa isang kondisyon na tinatawag na pellagra kung saan ang mga indibidwal ay nagkakaroon ng pagtatae, sakit sa balat (pamamaga ng balat), at demensya. Ginagamit din ito upang mabawasan ang antas ng kolesterol at triglyceride sa dugo. Ginagamit din ito para sa pagbabawas ng mataas na kolesterol ng dugo at mga antas ng triglyceride at pagtaas ng kolesterol ng HDL. Sa mga pasyente na may mataas na kolesterol, ang coronary artery disease na nagpapataas ng panganib ng pag-atake sa puso, binabawasan ng niacin ang panganib ng pag-atake sa puso, at nagpapabagal sa pag-unlad o nagtataguyod ng muling pagkabuhay ng sakit sa coronary artery. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nangyayari:malubhang pagkahilo / pagkawala ng malay, mabilis / hindi regular na pagtibok ng puso, malubhang pagsakit ng ulo (migraine), hindi pangkaraniwang pagsakit ng kasu-kasuan, pamamaga ng mga binti / braso, mga problema sa paningin. Ang pagkabalisa ng tiyan, heartburn, pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae ay maaari ring maganap. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumalala, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang napaka seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi malaman, ngunit maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung nangyayari ito. Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang:pamamantal, patuloy na pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, suliranin sa paghinga. ...

Precaution:

Upang mabawasan ang pagkahilo at pagkawa sa sarili, bumangon nang marahan kapag tumataas mula sa isang pagkakaupo o nakahigang posisyon. Napakahalaga nito kung umiinom ka rin ng gamot upang babaan ang presyon ng iyong dugo. Ang produktong ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga problemang medikal. Bago gamitin ang produktong ito, kumunsulta muna sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang napakababang presyon ng dugo o kasalukuyang sakit sa atay, pagtaas ng enzyme ng atay, kasalukuyang ulser, kasalukuyang pagdurugo. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista na umiinom ka ng gamot na ito. Kung mayroon kang diyabetis, maaaring madadagdagan ng gamot na ito ang iyong mga antas ng asukal sa dugo. Regular na suriin ang iyong mga antas ng asukal sa dugo ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...