Anthralin lotion


Sun Pharmaceutical | Anthralin lotion (Medication)


Desc:

Ang Anthralin lotion ay ginagamit para sa paggagamot ng pangmatagalang soryasis. Ang Anthralin lotion ay isang gawa ng taong bersyon ng natural na substansyang matatagpuan sa pulbos ng goa, na mula sa puno ng araroba. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paglaki ng mga selula ng balat. Ang produktong ito ay walang lamang kortikosteroyd o alkitran. Ito ay hindi para sa paggamit sa matinding silakbo ng soryasis. Huwag gamitin ang gamot na ito kung ang balat ay may implamasyon o iritado. ...

Side Effect:

Ang Anthralin Cream ay maaaring mapanganib kung malulunok. Kung ikaw ay makainom ng Anthralin Cream gamit ang bibig, kontakin ang iyong lokal na panglasong kontrol na sentro o emerhensiyang silid agad. Ang Anthralin Cream ay maaaring magmantsa sa iyong balat o buhok. Ang panandaliang diskolorasyong ng buhok at kuko ay maaaring mangyari habang gumagamit ng Anthralin Cream, ngunit maaaring mapakaunti sa pamamagitan ng maingat na paglagay ng gamot. ...

Precaution:

Upang pigilan ang diskolorasyon ng batya o paliguan, palaging banlawan ang batya o paliguan ng maligamgam na tubig pagkatapos maghugas o maligo. Gumamit ng panlinis upang alisin ang kahit anong deposito sa kalatagan ng batya o paliguan. Gumamit ng protektibong pambalot habang gumagamit ng Anthralin Cream upang pigilan ang pagmamantsa ng damit at mga kubre kama maliban nalang kung iba ang sinabi ng iyong doktor. Ang pagmamantsa ng tela ay maaaring maging permanente. Ang kontak sa mga plastik at ibang mga material ay maaaring magsanhi ng pamamantsa at dapat na iwasan. ...