Aceon


Patheon | Aceon (Medication)


Desc:

Ang Aceon / perindopril ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension). Ang pagbaba ng mataas na presyon ng dugo ay nakakatulong upang maiwasan ang mga stroke, atake sa puso, at mga problema sa bato. Ginagamit din ang gamot na ito upang maiwasan ang pag-atake sa puso sa mga pasyente na may isang tiyak na uri ng sakit sa puso (matatag na coronary artery disease). Ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang ACE (angiotensin na nagko-convert ng enzyme) na mga inhibitor. Gumagana ito sa pamamagitan ng nakakarelaks na mga daluyan ng dugo upang mas madaling dumaloy ang dugo. Ang gamot na ito ay maaari ring magamit upang gamutin ang pagkabigo sa pagkabigo ng puso at upang maprotektahan ang mga bato mula sa pinsala dahil sa diyabetis. ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi malamang, ngunit humingi ng agarang pansin sa medikal kung nangyari ito. Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na ito ay nangyayari:kalamnan cramp, kahinaan, mabilis / mabagal / hindi regular na tibok ng puso, malabo, mga palatandaan ng impeksyon (halimbawa, lagnat, panginginig, patuloy na namamagang lalamunan), pamamanhid / tingling / pamamaga ng ang mga kamay / paa, sakit sa dibdib. Ang pagkahilo, lightheadedness, sakit ng ulo, pagod, o tuyong ubo ay maaaring mangyari habang inaayos ang iyong katawan sa gamot. Maaari ka ring makaranas ng nabawasan na sekswal na kakayahan. ...

Precaution:

Bago kunin ang Aceon, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa perindopril o anumang mga inhibitor ng ACE (hal. (e. g. , captopril, lisinopril) o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi (kabilang ang isang reaksiyong alerdyi matapos ang pagkakalantad sa ilang mga lamad na ginagamit para sa pagsala ng dugo). Ang gamot na ito ay maaaring makapaghilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Iwasan ang mabibigat na ehersisyo, at panatilihing malamig sa mainit na panahon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...